Menu

Boerenbondcommunicatie over droogte

Terug naar Onderwerp

19.05.2020 Boerenbond benadrukt belang van water voor primaire voedselproductie

Als antwoord op de droogte namen de landbouwsector en Boerenbond reeds verschillende initiatieven om spaarzaam watergebruik te stimuleren. Boerenbond wil dat bij een mogelijke beslissing rond droogtemaatregelen maximaal wordt rekening gehouden met de noodzaak aan water voor de primaire voedselproductie.

De aanhoudende droogte noopt tot het nemen van maatregelen om het watertekort aan te pakken. "Het instellen van een mogelijk captatieverbod, bovenop de hindernissen die de land- en tuinbouwers momenteel ondervinden door de coronacrisis, stelt landbouwers voor een dubbele uitdaging", stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Boerenbond wil dat de lokale voedselproducenten - die zowel tijdens de coronacrisis als tijdens de periode van ernstige droogte zullen moeten verder werken - als essentiële sector maximaal ontzien worden bij het invoeren van droogtemaatregelen.

De land- en tuinbouwsector is geen sector zoals de andere. Land- en tuinbouwers werken met levende planten en dieren. Dit productieproces kan niet zomaar stilgelegd worden om na de droogteperiode herop te starten. Dit zou fatale gevolgen hebben voor de planten en dieren en voor de voedselproductie zelf.

Water is schaars. Dat weet de sector, waar de impact van droogte vaak onmiddellijk voelbaar is, maar al te goed. Boeren en tuinders nemen reeds jarenlang maatregelen om zich beter te wapenen tegen de droogte, zoals waterbuffering, druppelirrigatie, verbeteren van de bodemkwaliteit ... Daarnaast is Boerenbond zelf werkzaam in verscheidene projecten die een zuinig en efficiënt watergebruik stimuleren, zoals Proeftuinen Droogte, Water-Land-Schap, Irrigatie 2.0 ...