Menu

Welke maatregelen gelden er op varkensbedrijven in het hele land?

Terug naar Onderwerp
  • Er is een verbod op verzamelingen van varkens, inbegrepen het verzamelen van varkens van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig. Varkens mogen dus alleen geladen worden in een leeg voertuig en moeten rechtstreeks vanaf het varkensbedrijf naar hun bestemming afgevoerd worden.
  • Alleen personen nodig in het kader van de goede bedrijfsvoering krijgen toegang tot elk varkensbedrijf of elke plaats waar varkens gehouden worden.
  • Het is verboden om een varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de eerste 72 uur na contact met een wild everzwijn.
  • Alle materiaal, machines en apparatuur die verontreinigd kunnen zijn met het Afrikaansevarkenspestvirus, mogen niet op een varkensbeslag binnengebracht worden.
  • Het is verboden om een dood of geschoten everzwijn of een deel daarvan binnen te brengen op een varkensbeslag of een plaats waar varkens worden gehouden.
  • Het is verboden om keukenafval aan varkens te voederen.
  • Op alle bedrijven en plaatsen waar varkens gehouden worden, moeten strikte bioveiligheidsmaatregelen toegepast worden.
  • Nieuwe varkens die in een varkensbeslag binnengebracht worden, moeten in quarantaine geplaatst worden.
  • Alle vervoermiddelen die dienen voor het vervoer van varkens, moeten na elk transport ontsmet worden.
  • Bij het vaststellen van klinische problemen moet elke varkenshouder een dierenarts raadplegen. Er mag geen behandeling van de dieren ingesteld worden indien er niet tegelijk kadavers of monsters voor een onderzoek naar Afrikaanse varkenspest overgemaakt worden aan DGZ of Arsia.