Menu

Welke maatregelen gelden er op varkensbedrijven in het besmet gebied?

Terug naar Onderwerp
  • Iedereen die 1 of meer varkens houdt, maakt binnen de 72 uur na het afbakenen van de zone een inventaris op van alle varkenscategorieĆ«n op zijn beslag. De bedrijfsdierenarts vult deze inventaris aan met zijn bevindingen en opmerkingen omtrent de bioveiligheid op het beslag en dateert en ondertekent de inventaris. De varkenshouder maakt onmiddellijk een kopie van de ondertekende inventaris over aan de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV.
  • Alle varkens van een beslag moeten op stal gehouden worden of zo worden ondergebracht dat zij compleet van wilde everzwijnen gescheiden zijn.
  • Elke houder moet het nodige doen om ervoor te zorgen dat everzwijnen geen toegang hebben tot materiaal, voeder of strooisel dat vervolgens met de varkens in contact kan komen.
  • Het is verboden om varkens binnen te brengen op het bedrijf of van het bedrijf af te voeren, tenzij de LCE daar toestemming voor gegeven heeft en de opgelegde voorwaarden gerespecteerd worden.
  • Varkens en sperma, embryo’s of eicellen van varkens mogen het besmette gebied niet verlaten om in het intracommunautaire verkeer gebracht te worden.