Menu

Wat met de vrije exportstatus van ons land?

Terug naar Onderwerp

Het hebben van een vrije status voor zowel de wilde als gedomesticeerde varkens is zeer belangrijk voor de internationale handel. Wanneer varkensvlees wordt geëxporteerd eisen de exportbestemmingen dat het land van herkomst vrij is van bepaalde ziekten. De status is in feit een dubbele status: zowel voor gedomesticeerde dieren als wilde dieren. Het verliezen van de status voor wilde dieren is minder zwaar, maar verschillende landen eisen  dat het land van herkomst volledig vrij is en maken het onderscheid tussen de beide statussen niet.

Doordat er Afrikaanse varkenspest is uitgebroken bij de wilde everzwijnen is ons land zijn vrije status voor wilde varkens kwijt. Het duurt 12 maanden na de laatste haard vooraleer de vrije status terug is verworven. Wanneer er een haard zou zijn op een professioneel bedrijf verliezen we onze vrije status voor gedomesticeerde dieren. Pas drie maanden na de laatste haard kan de vrije status terug verkregen worden.

Daardoor is de weg evenwel nog niet vrij voor de export. Sommige exportbestemmingen eisen dat het land waaruit ze importeren een langere periode (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar) vrij is van Afrikaanse varkenspest. Australië spant hier de kroon met een periode van 3 jaar.