Menu

Wanneer moeten stalen bij DGZ binnengebracht worden?

Terug naar Onderwerp

Het FAVV heeft instructies vrijgegeven in verband met de monsterneming die de veearts op de bedrijven moet uitvoeren in het kader van de verhoogde waakzaamheid. Elke ernstige klinische verdenking moet onmiddellijk door een dierenarts onderzocht worden en moet gemeld worden aan de lokale controle-eenheiden (LCE).

In het kort komt het hierop neer:

  • Een probleem bij een individueel dier valt buiten de verhoogde waakzaamheid;
  • Een ernstige klinische verdenking in groep: onmiddellijke notificatie aan de LCE en afhandelen als een verdenking van Afrikaanse varkenspest (AVP);
  • Andere groepsproblemen die niet onmiddellijk wijzen op AVP: 3 serummonsters van zieke dieren alvorens er een behandeling opgestart wordt. De bedoeling is hier AVP als mogelijke oorzaak uit te sluiten. Er moet niet gewacht worden op het resultaat van de analyses om de behandeling al op te starten.