Menu

Vervoer van varkens vanuit besmet gebied naar slachthuis

Terug naar Onderwerp

De vervoerstoelating is gelinkt aan een klinisch onderzoek van de varkens van het beslag door de bedrijfsdierenarts.

  • De operator vraagt ten minste twee dagen voor de voorziene slachtdag een toelating voor het slachten aan bij de lokale controle-eenheden (LCE), dit kan schriftelijk of via e-mai;
  • Hij vermeldt in zijn aanvraag de datum en het uur van transport, het slachthuis van bestemming en het aantal varkens;
  • De LCE beantwoordt de vraag binnen de 24 uur;
  • De toelating is pas geldig nadat een gunstige sanitaire controle door de bedrijfsdierenarts wordt uitgevoerd binnen de 24 uur voor vertrek naar het slachthuis. Dit houdt het volgende in:

           Klinisch onderzoek van alle varkens op het beslag;
           Meten van de temperatuur bij 20% van de varkens die naar het slachthuis gaan en bij 5% van de 
           andere aanwezige varkens met telkens minimaal 15 varkens;
           De dierenarts stuurt het resultaat per mail naar de LCE.

  • De varkenshouder vermeldt op het VKI-document dat het om varkens uit het besmette gebied gaat;
  • in het slachthuis bevestigt BMO de aankomst van de varkens door de vervoerstoelating aan te vullen en door te sturen naar de LCE;
  • Het transport moet 1 op 1 gebeuren (rechtstreeks en zonder een halte), de varkens moeten op het einde van de dag geslacht worden en de vervoersmiddelen moeten zorgvuldig gereinigd en ontsmet worden.

De procedures vind je ook op de website van het FAVV.