Menu

4/10/2018. Geen gedomesticeerde varkens meer in bufferzone

Terug naar Onderwerp

Het voorbije weekend werd er gestart met de opruiming van de gedomesticeerde varkens in de bufferzone. Op 29 september werden de grotere bedrijven leeggehaald. Op 3 oktober kwam het bericht dat de ruiming van de kleinere houderijen met minder dan 10 varkens is afgerond. Dat betekent dat er in de bufferzone nu geen gedomesticeerde varkens mogen aanwezig zijn.

De genomen maatregel, die gevraagd was door de sector, moet ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar varkensbedrijven. Daarnaast zal dit ook vertrouwen geven aan de landen die ons varkensvlees invoeren. Het FAVV heeft goed en snel werk geleverd heeft en de sector zijn steentje heeft bijgedragen in het logistieke luik.

De geruimde varkens zullen vergoed worden vanuit het Sanitair Fonds en het FAVV neemt de operationele kosten voor zich.