Menu

Het landbouwbelang

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?
Minder uit dit onderwerp

Van de niet-bebouwde woonuitbreidingsgebieden is vandaag 38% in landbouwgebruik. Indien gemeenten planologische initiatieven wensen te nemen met betrekking tot de eerder vermelde gebieden moet het actuele gebruik van deze gronden voor ogen worden gehouden. Boerenbond dringt erop aan dat, voor zover wordt overwogen om woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen teneinde de open ruimte te vrijwaren, de percelen die momenteel worden aangewend voor landbouw, ook maximaal zouden worden herbestemd naar agrarisch gebied. De landbouwsector speelt immers een actieve rol in het behoud en beheer van de open ruimte, ook op lange termijn.