Menu

De uitvoering

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?
Minder uit dit onderwerp

Dit goede nieuws wordt wel wat getemperd door de ervaring van de afgelopen jaren. Tussen het formuleren van een visie en de concrete uitvoering op het terrein valt immers vaak nog een hele weg af te leggen. Momenteel komen de helft van de inkomsten van de plattelandsgemeenten namelijk uit de belastingen die op bebouwde percelen worden betaald. Openruimte-initiatieven financieren zichzelf niet en het omvormen van woonuitbreidingsgebied kan de overheid extra belasten met het betalen van allerlei vormen van planschade aan eigenaars.