Menu

De instrumenten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?
Minder uit dit onderwerp

Minister van Omgeving Joke Schauvliege wil de eigenaars van  percelen die in de toekomst niet meer bebouwd mogen worden niet in de kou laten staan. Eigenaars zullen dus op één of andere manier vergoed moeten worden voor de schade die ze lijden. Dit kan op verschillende manier gebeuren. Het vandaag meest toegepaste systeem is dat de overheid de eigenaar vergoedt op basis van de bestaande planschaderegeling. Dit is een financiële vergoeding voor het kapitaalsverlies. Het probleem is echter dat een dergelijke vergoeding de overheid handenvol geld zou kosten. Vandaar dat er ook ingezet wordt op andere instrumenten zoals planologische ruil via de opmaak van en ruimtelijk uitvoeringsplan of een compleet nieuw instrument van verhandelbare ontwikkelingsrechten. Dit laatste instrument wordt uitgewerkt in het instrumentendecreet dat momenteel in politieke besluitvorming zit.