Menu

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?
Minder uit dit onderwerp

Vlaanderen heeft de intentie om te komen tot een lijst van woonuitbreidingsgebieden die nooit meer in aanmerking komen voor ontwikkeling. Bij de goedkeuring van het Groenboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2012) werd reeds een kortetermijnactie geformuleerd om woonuitbreidingsgebieden die niet geschikt waren voor woningbouw te vrijwaren. In 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota 'Reservegebieden voor Wonen' goed waarin sprake is van de opmaak van een positieve en een negatieve lijst voor woonreservegebieden. In de zomer van 2017 organiseerde minister Schauvliege een bevraging van de gemeentebesturen over welke woonreservegebieden ze nog willen bebouwen en welke niet. Uit de bevraging blijkt uiteindelijk dat gemeentebesturen slechts bereid zijn om een derde van de 13.000 ha woonuitbreidingsgebieden te schrappen en niet te bebouwen.

Meer informatie