Menu

Vergroening invullen met akkerranden

Terug naar Onderwerpen
Ook de optie ‘1 meter teeltvrij stroken en akkerranden’ biedt kansen voor akkerbouwers.
Ignace Deroo, consulent Biologische land- en tuinbouw, Boerenbond

In dit onderwerp

Vergroening invullen met akkerranden
Minder uit dit onderwerp

Sinds begin 2015 het nieuwe landbouwbeleid toegepast wordt op het Vlaamse platteland zijn termen als vergroening en ecologisch aandachtsgebied (EAG) algemeen bekend bij landbouwers. Wie beschikt over meer dan 15 hectare bouwland, moet – enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten – 5% van zijn bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Als landbouwer kan je zelf kiezen hoe je deze invulling vormgeeft. Braakliggend land, 1 meter teeltvrije stroken en akkerranden, stroken langs bosranden, landschapselementen zoals heggen, agroforestry, korte-omloophoutteelt, stikstofbindende gewassen en groenbedekking komen alle in aanmerking. Tot op heden vult het merendeel van de landbouwers het ecologisch aandachtsgebied in met groenbedekkers. Maar ook de opties rond 'teeltvrije stroken van 1 meter en rond akkerranden’ bieden kansen. Bovendien kan je zo iets doen voor de akkervogels op je land en hiervoor samenwerken met jagers.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie