Menu

In dit onderwerp

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak
Minder uit dit onderwerp

Om in 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren, moet tegen het einde van deze legislatuur, in 2018, een definitief beleidsprogramma voorliggen. Dat programma moet afbouwscenario’s bevatten voor de betrokken sectoren, gekoppeld aan de nodige instrumenten en middelen. Voor de landbouw zullen de resultaten van de inventarisatiestudie en de pilootprojecten belangrijke input aanleveren.