Menu

Pilootprojecten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak
Minder uit dit onderwerp

Om het beleid verder uit te werken en praktijkervaring op te doen, zet OVAM – in overleg met de landbouworganisaties en de lokale besturen – een aantal pilootprojecten op. Op die manier kunnen enkele nieuwe en bestaande instrumenten en werkwijzen uitgetest worden, bijvoorbeeld het werken met groepsaankoopformules. OVAM zal in deze projecten ook financiële ondersteuning bieden bij de ophaling en verwerking van het asbestmateriaal.

In de gemeente Merksplas ging deze week – op initiatief van OVAM, de gemeente en de lokale intercommunale IOK – een eerste project van start, in nauw overleg met de landbouworganisaties (zie hieronder). Ook in West-Vlaanderen wordt werk gemaakt van een proefproject (zie hieronder).

Aan de slag in Merksplas

De gemeente Merksplas besliste om een proefproject rond asbesthoudende materialen op te zetten, met de focus op golfplaten. Voor OVAM en IOK is het een mooi pilootproject in de Kempen, dat over enkele jaren ook in andere gemeenten uitgewerkt kan worden. De deelnemers aan het project kunnen kiezen tussen verschillende scenario’s, gaande van het zelf verwijderen tot het laten verwijderen en vervangen van het asbesthoudend materiaal door een geselecteerde aannemer. In alle scenario’s zorgen de gemeente en IOK voor de praktische uitvoering. OVAM en Merksplas geven een extra financiële ondersteuning. De gemeente is ervan overtuigd dat het asbestafbouwbeleid op lange termijn een positief effect heeft op de gezondheid van haar inwoners.

Het project ging afgelopen maandag van start. Met een druk bijgewoonde informatievergadering werden de inwoners van Merksplas geïnformeerd over het doel van het project. Kort voor de officiële start liepen de eerste inschrijvingen zelfs al binnen, waardoor maandag de eerste gevulde container al opgehaald werd op een landbouwbedrijf.

De bedrijven krijgen eerst een bezoek van een medewerker van de gemeente Merksplas. Die stelt ter plaatse vast of het effectief om asbesthoudende golfplaten gaat, verzamelt de nodige informatie voor OVAM en bekijkt of de inschrijver tot de doelgroep van het project behoort. Daarna plaatst IOK een container.

De belangstelling voor het project toont aan dat zowel particulieren als (landbouw)bedrijven geconfronteerd worden met asbest in hun gebouwen en dat probleem willen aanpakken. Er zijn bovendien heel wat redenen om in het project te stappen, onder meer een financiële ondersteuning.

Het proefproject loopt vijf jaar, maar laat deze kans niet zomaar voorbijgaan en informeer eens bij de gemeente Merksplas of dit project ook iets kan betekenen voor jouw bedrijf. Het is een project waaruit veel te leren valt en we hopen dat ook landbouwers zich massaal ervoor zullen inschrijven.

Kjik voor meer info op www.merksplas.be/asbest of www.ovam.be/asbest

 

West-Vlaanderen volgt

In West-Vlaanderen hebben OVAM, Boerenbond en afvalintercommunale IMOG de eerste stappen gezet in een hopelijk vruchtbare samenwerking. Hun proefproject wil specifiek inzetten op de asbestproblematiek op landbouwbedrijven. OVAM hoopt verschillende types landbouwbedrijven aan te trekken, om de problematiek in de regio achteraf beter te kunnen inschatten. Daarnaast wil men lessen trekken in verband met de kostprijs van het ‘opruimen’ van verschillende types van bedrijven. Boerenbond heeft vooral aandacht voor de praktische haalbaarheid en waakt over de aangereikte alternatieven. Het gaat immers niet alleen over het wegnemen van het asbestdak, want er zijn uiteraard ook andere kosten, zoals het leggen van een nieuw dak. Men bekijkt of dat financieel ondersteund kan worden, bijvoorbeeld via een groepsaankoop.