Menu

Inventarisatie

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak
Minder uit dit onderwerp

Boerenbond benadrukt dat een juiste inschatting van het probleem cruciaal is om de omvang van de problematiek in kaart te brengen, mogelijke acties en instrumenten te ontwikkelen en een deadline naar voren te schuiven. Een eerste inventarisatieoefening bevatte echter veel te ruwe cijfers om bruikbaar te zijn. In samenspraak met OVAM werd dan ook beslist om een nieuwe studie uit te voeren.