Menu

Deadline 2040

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak
Minder uit dit onderwerp

Gevolg gevend aan de studie van VITO, besliste de Vlaamse regering dan ook bij het begin van deze legislatuur om werk te maken van een asbestafbouwbeleid, zodat tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig gemaakt kan worden. Dat afbouwbeleid zal voor de diverse sectoren en toepassingen verschillende deadlines vastleggen en instrumenten uitwerken. Vorig jaar werden hierover met de betrokken sectoren al gesprekken opgestart, ook met de landbouwsector.