Menu

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Afbouwbeleid voor asbest in opmaak
Minder uit dit onderwerp

Asbesthoudend materiaal verwijderen is vandaag niet wettelijk verplicht zolang het materiaal zich in goede staat bevindt. Maar een studie van VITO toonde aan dat nagenoeg alle asbesthoudende dakbedekking die ouder is dan twintig jaar sterk verweerd is. Daardoor komen er asbestvezels vrij, in de eerste plaats via afstromend regenwater. Met het huidige afbouwritme in Vlaanderen schat men dat pas tegen 2070 alle asbesthoudende materialen verwijderd zullen zijn. Gezien de gezondheidsrisico’s raadde OVAM sterk aan om bijkomende maatregelen te nemen. 

In 1998 werd het gebruik van asbest in Vlaanderen verboden vanwege de grote gezondheidsrisico’s. Het inademen van asbestvezels kan immers leiden tot diverse vormen van kanker of asbestose. Toch is asbest vandaag nog in heel wat gebouwen aanwezig, voornamelijk in de vorm van dakbedekking en gevelbekleding. Ook op heel wat land- en tuinbouwbedrijven komen nog asbesttoepassingen voor, zoals golfplaten, leien, afvoerbuizen en tussenschotten. 

 

 

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie