Menu

Steunmaatregelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Actieplan Ruslandcrisis van de sectorvakgroep Fruit
Minder uit dit onderwerp
  • Het financiële luik. We vragen aan de financiële instellingen meer flexibiliteit in de financiering, zodat uitstel van kapitaalsaflossing of overbruggingskredieten gemakkelijker worden en de bedrijven meer liquide middelen ter beschikking hebben.
  • Sociale zaken. Boerenbond heeft gevraagd om een aantal steunmaatregelen, die beslist werden ten voordele van de ondernemingen die negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van de terreuraanslagen in ons land, ook van toepassing te maken op de land- en tuinbouwsector. Het gaat om de volgende voorstellen:

                   * een betalingsplan voor de sociale bijdragen als werkgever, die spreiding van de betaling mogelijk                      maakt op eenvoudig verzoek van de werkgever en zonder toepassing van bijdrageverhogingen                        of bijkomende intresten;

                    * vrijstelling van bijdrageverhogingen en intresten wanneer een werkgever er niet in slaagt zijn                              sociale bijdragen tijdig en binnen de vastgestelde periodes te betalen;

                    * een betalingsplan voor wat de betaling van de btw, zonder dat er boetes of intresten                                         aangerekend worden;

                     * een betalingsplan voor de storting van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op het loon                           van het tewerkgesteld personeel, zonder dat er boetes of intresten aangerekend worden;

                     * de mogelijkheid voor werkgevers om tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of                             overmacht in te roepen zonder bijkomende voorwaarden, via een ingekorte procedure voor de                          arbeiders zowel als de bedienden en zonder dat de responsabiliseringsbijdrage van toepassing                        is.

  • Verlenging van Europese steunmaatregelen. We via Copa Cogeca gevraagd naar voldoende steunmaatregelen zoals interventie en niet-oogsten vanaf 1 juli 2016, maar de Europese Commissie reduceerde de steunmaatregelen met 70% ten opzichte van voorgaande jaren. Van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 kan in België 25.700 ton appelen en peren uit de markt gehaald worden.
  • Promotie en export. Hier zijn meer middelen en meer ondersteuning nodig.
  • Fiscaliteit. Fiscale stimuli kunnen de provisionering op bedrijfsniveau bevorderen. Dat zal bedrijven stimuleren om financiële buffers aan te leggen in een volatiele markt.