Menu

Aansprakelijkheid binnen een samenwerking

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Aansprakelijkheid binnen een samenwerking
Minder uit dit onderwerp

In de land- en tuinbouw wordt er vaak gebruik gemaakt van samenwerkingsvormen als een maatschap (ook wel eens samenuitbating genoemd), een landbouwvennootschap en een bvba. Naargelang van de gekozen samenwerkingsvorm, zijn de deelnemers in meer of mindere mate beschermd tegen aanspraken van schuldeisers. 

Afhankelijk van de specifieke context waarin de deelnemers zich bevinden, zullen ze opteren voor de ene of de andere samenwerkingsvorm. Daarbij worden ze onder meer beïnvloed door de volgende aspecten. Gaat het om een samenwerking tussen familieleden of niet? Wordt de samenwerkingsstructuur op poten gezet naar aanleiding van een familiale opvolging? Moeten er grote investeringen gebeuren? Kan een samenwerkingsverband fiscaal geoptimaliseerd worden? 

Meer informatie

Thema's: