Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Schitterende jubileumeditie Dag van de Landbouw

De 35ste editie van de Dag van de Landbouw op 17 september was nogmaals een succes. Prachtig weer, een massale opkomst, fantastische bedrijven en bedrijfsleiders. Het grootste jaarlijkse imago-event van de Vlaamse land- en tuinbouw was een schot in de roos. De officiële opening vond dit jaar plaats in het prachtige decor van het anjerbedrijf van Koen en Marian De Nijs in Erpe. De tienduizenden die een bezoekje brachten aan de vele veebedrijven die hun deuren openstelden, zullen met eigen ogen gezien hebben hoe zorgzaam onze veehouders met hun dieren omgaan en hoe ze dag in dag uit het welzijn van hun dieren voor ogen hebben.

Op 7 november worden de 44 deelnemende bedrijven met een flinke ‘dank je wel’ vanwege de voorzitter in Leuven in de bloemetjes gezet.

Studiekringen Tuinbouw West-Vlaanderen aan de slag

Elk jaar zetten de bestuursleden van de twaalf tuinbouwstudiekringen in West-Vlaanderen zich in om een leerrijk en boeiend programma samen te stellen voor de leden – infovergaderingen, bedrijfsbezoeken, een gezellig samenzijn ... Net als vorig jaar werd op 4 september een gezamenlijke contactvergadering georganiseerd, een kick-offevent om inspiratie op te doen voor het komende winterprogramma. De bestuursleden werden uitgenodigd voor een bezoek aan het Huis van de Voeding in Roeselare, een voedingscentrum in het hart van de voedingsindustrie. Mogelijke thema’s voor de komende winter, uitgewerkt door de Boerenbondconsulenten, werden er voorgesteld. Tijdens een workshop werden de bestuursleden in drie groepen verdeeld om verder na te denken over mogelijke thema’s en activiteiten. Ook de bestuursvernieuwing mocht niet ontbreken op het programma.

Zonovergoten editie van de Werktuigendagen

Op 23 en 24 september trokken bijna 70.000 bezoekers naar de Werktuigendagen in Oudenaarde. Ze kwamen ogen en tijd tekort om alle demonstraties te volgen op het uitgestrekte terrein van ruim 120 ha. Op zaterdag was er heel wat belangstelling voor de 11 firma’s die het mechanisch inwerken van groenbedekkers demonstreerden. Elke demonstratie werd gefilmd en was de rest van het weekend te bekijken op een ledscherm. Op het veld en bij de meer dan 200 standhouders kregen de bezoekers een mooie staalkaart te zien van ruim 300 van de modernste land- en tuinbouwmachines. De zaterdag profileerde zich nog meer als de beursdag voor professionals, met sterk geïnteresseerde bezoekers. Op zondag was ook het bredere publiek massaal op de afspraak.. De organisatoren konden terugblikken op een zeer geslaagde 33ste editie. Het centrale thema ‘3, 2, 1 … actie!’ sloeg de nagel op de kop.

Weerrisico’s onder de aandacht

Het werkveld van de land- en tuinbouwers ligt buiten en hun productie is onderhevig aan de weersomstandigheden. Dat weet elke landbouwer. Maar soms zijn weersomstandigheden zo extreem dat ze zodanig in de productie snijden dat ‘hulpmiddelen’ nodig zijn om de bedrijfsvoering in stand te houden. De uitzonderlijke nachtvorst van afgelopen april en de aanhoudende droogte dit voorjaar werden op 25 september door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp.

Deze erkenning is een waardevol instrument, dat de gevolgen van extreme weersomstandigheden helpt op te vangen, maar we beseffen dat er meer vangnetten moeten zijn. Zo loopt er momenteel overleg rond een betaalbare weersverzekering. Wat moet die inhouden en wat zijn de randvoorwaarden? Het Hoofdbestuur heeft zich op 28 september daarover uitgesproken, zodat het kader voor de onderhandelingen met de overheid en de verzekeringsmaatschappijen gezet is. We stelden wel dat een weersverzekering en het Rampenfonds een en-enverhaal zijn.

Boerenbond wil onzekerheid kwijt

De leiding van Boerenbond ontving op 28 september haar relaties op de jaarlijkse Nazomerontmoeting in het Vlaams Parlement. In haar toespraak noemt voorzitter Sonja De Becker 2017 een kanteljaar. Maar de onzekerheid blijft groot en verhindert om voluit te gaan. De voorzitter wijst op onzekerheid inzake weersomstandigheden en prijsvorming, maar ook het landbouwbeleid. Daarnaast is er het gevoel van onmacht wanneer men telkens weer een passend antwoord moet vinden op al die onzekerheden. Er moeten nieuwe fundamenten gelegd worden in het beleid, die rekening houden met de gewijzigde economische, ecologische en maatschappelijke omstandigheden en die nieuw vertrouwen brengen. Wij moeten volgens de voorzitter werken aan een mix van maatregelen die onze bedrijven risicobestendiger maken. In haar reactie gaf Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege aan dat ze de boodschap begrepen had.