Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Transparantie in slachthuizen

Boerenbond ijvert al lang voor transparantie op de slachtvloer – niet alleen in het slachtproces, maar ook bij de handelingen op de slachtvloer die direct impact hebben op de portemonnee van de veehouders. De vakgroep Vleesvee eist dat de karkassen van onze veehouders correct en objectief beoordeeld worden. Om daarrond afspraken te maken werd een interprofessioneel akkoord (IPA) uitgewerkt. Hoewel dit IPA zeker niet alle problemen in een keer oplost, is het wel een belangrijke eerste stap vooruit. Het biedt een kader voor de prangendste problemen en het zal na één jaar geëvalueerd worden. De vakgroep Vleesvee gaf daarom groen licht aan dit IPA.

Blije dieren, blije boer

Nadat al eerder undercoverbeelden het dierenwelzijn in een varkens- en rundveeslachthuis aan de kaak gesteld hadden, verspreidde Animal Rights begin november via VTM beelden van nachtelijke bezoeken aan een pluimveebedrijf. Nog maar eens werd met geselecteerde beelden alles in het werk gesteld om onze sector in een slecht daglicht te plaatsen. Onze dierlijke vakgroepen zijn zich zeer goed bewust van het belang van dierenwelzijn op onze bedrijven. Niet voor niets werd de voorbije maanden gewerkt aan een roadmap voor dierenwelzijn, met daarin onder meer een versterkt opleidings- en vormingsprogramma voor onze leden. Op de dag dat de beelden verspreid werden, lagen de checklists waarmee een veehouder kan nagaan of hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen bij de drukker. Zij zullen, samen met de bijpassende stickers, in de wintermaanden op de ledenvergaderingen en beurzen ter beschikking gesteld worden van de leden.

Daarnaast werkt Boerenbond, samen met het ILVO, aan een dierenwelzijnsscan. Het geheel wordt gelanceerd onder de slogan ‘Blije dieren, blije boer’. Want als dieren zich goed en comfortabel voelen, is dat ook goed voor de boer. Een betere productie vertaalt zich onmiddellijk in betere bedrijfsresultaten. Met de start van de actie nodigde voorzitter De Becker meteen ook Animal Rights en minister Weyts, bevoegd voor Dierenwelzijn, uit voor een bezoek aan enkele veebedrijven.

Gemeend Landelijk inspireert

De Landelijke Beweging lanceerde haar inspiratie voor beleidsmakers. Via fiches met concrete acties wil ze het beleid en de potentiële kandidaten inspireren. De fiches kregen de titel ‘Gemeend Landelijk’, met ‘Inspiratie door het platteland’ als actieve ondertitel. Een belangrijk uitgangspunt is de verbinding tussen stad en platteland. Volgens de Landelijke Beweging spelen vernieuwing en innovatie zich immers niet alleen af in de stad. Gemeenten en provincies kunnen samen werken aan die collegialiteit. Op de inspiratiefiches vind je – naast de standpunten van de Landelijke Beweging – concrete acties voor gemeenten en provincies, maar ook links naar concrete voorbeelden uit de praktijk. Pas door links te leggen tussen de fiches kom je tot een evenwichtig beleid.

Infocampagne Landbouw & Klimaat

Op 17 november werd de klimaattop in Bonn afgesloten. Tijdens deze klimaattop werden afspraken gemaakt over hoe het akkoord van Parijs uitgevoerd moet worden om te voorkomen dat de aarde te zeer opwarmt. Landbouw kreeg tijdens deze top meermaals een sleutelrol toebedeeld. Een van de vragen van Boerenbond was dat rekening gehouden wordt met de inspanning die de Vlaamse land- en tuinbouw al geleverd heeft, want wij scoren sowieso al goed op veel cruciale punten. Om dat beter in de verf te zetten, startte Boerenbond eind november een infocampagne met feiten en cijfers over landbouw en klimaat. In twaalf edities van Boer&Tuinder wordt telkens een item over landbouw en klimaat geïllustreerd met een tekening.

De landbouwsector heeft er zelf ook alle belang bij dat de klimaatafspraken van Parijs nagekomen worden. Klimaatopwarming betekent voor landbouwers immers meer extreme weersomstandigheden en daardoor bijkomende (economische) risico´s. Een realistische en effectieve aanpak van het klimaatprobleem is dus ook in ons eigen belang.