Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Samen tegen zwerfvuil op het platteland

Op 4 mei lanceerde voorzitter Sonja De Becker de actie ‘Zwerfvuil op het platteland’. Ze riep de leden op om massaal in te pikken op de actie waarmee Boerenbond en Landelijke Gilden samen proactief het zwerfvuil op het platteland willen aanpakken.

Wanneer onze voorzitter samen met Vlaams minister van Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege op 12 juni in Kester de actie in het veld op gang trekt, zijn er al meer dan zesduizend bordjes besteld – een veelvoud van wat vooropgesteld was. Dat geeft meteen ook aan dat veel leden het probleem van zwerfvuil aan den lijve ondervinden. Bij de start van de recreatieve tochten van Landelijke Gilden in de zomer zorgen wij er zelf voor dat de deelnemers hun afval kunnen bijhouden in een herbruikbaar afvalzakje. Ook tijdens de Dag van de Landbouw en in al onze publicaties laten we niets ongelegen om het probleem aan te kaarten.

Haven van Antwerpen blijft probleemgebied

Op 12 mei vernietigde de Raad van State gedeeltelijk het GRUP ‘Afbakening Zeehavengebied Antwerpen’. Door die vernietiging kregen de geplande natuurbestemmingen opnieuw de bestemming van het gewestplan van 1978. Boerenbond eiste meteen dat de gronden die al verworven werden (maar nu geen rechtsgrond voor verdere ontwikkeling meer hadden) in landbouwgebruik bleven en dat verdere natuurontwikkelingen onmiddellijk stopgezet werden. Na enige discussie werd op deze eisen ingegaan.

Intussen rommelt het ook op de rechteroever, die niet onmiddellijk getroffen is door vernietiging. Het Opstalvalleigebied behoudt daar zijn natuurbestemming. Het probleem is hier dat duistere krachten juist aan deze natuurbestemming willen morrelen. Boerenbond herhaalt hier duidelijk zijn standpunt naar de overheid: de A12 is de harde grens voor de havenontwikkeling en natuurcompensatie gebeurt alleen in de Opstalvallei, nergens anders. Bij dit alles wordt het flankerend beleid voor de getroffen landbouwers behouden en uitgevoerd.

Protocols met Air Liquide en TMVW

Air Liquide plant een nieuwe zuurstofpijpleiding tussen Temse en Zelzate. Het project zou in 2018 gerealiseerd worden, maar stuit op verzet van de betrokken landbouwers – niet alleen vanwege het geplande traject, maar ook vanwege de afspraken met de betrokken eigenaars en pachters. Het tracé werd bijgestuurd na een tussenkomst van Boerenbond en begin mei werd met Air liquide ook een protocol gesloten. Door de ondertekening van dit protocol beschikte Air Liquide over een werkbaar instrument bij contacten met de betrokken landbouwers. De vergoeding waarop de landbouwers recht hebben, wordt op deze manier duidelijk vastgelegd.

Bij een gelijkaardige situatie, naar aanleiding van de aanleg van een waterleiding tussen Buggenhout en Opwijk-Asse, sluit Boerenbond eind november in dit kader een protocol met de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW). Het protocol sluit nauw aan bij eerdere protocols die met Aquafin en Fluxys gesloten werden.

Inspiratietour rond korte keten

Op initiatief van het Innovatiesteunpunt vertrokken 24 Limburgse land- en tuinbouwers op 17 mei in het gezelschap van 9 experts naar het Verenigd Koninkrijk, op zoek naar inspiratie voor hun landbouwbedrijf. Op het programma stond een bezoek aan 3 landbouwbedrijven uit verschillende sectoren en met een verschillende visie en strategie. Rusten op de bus zat er niet in. De deelnemers werden getrakteerd op een cursus businessconcepten. Vervolgens konden ze tijd reserveren bij de experts om een doorgedreven advies op maat van hun bedrijf of idee te bespreken. Het was een inspirerende drukte op de bus, terwijl er logo’s ontworpen werden, marketingplannen gesmeed, businessmodellen geanalyseerd …

Uitstel van de digitale omgevingsvergunning

Eind mei besliste het Vlaams Parlement om het verplichte gebruik van het digitale loket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeenten uit te stellen tot 1 januari 2018. Aanhoudende problemen met het digitale platform hadden al eens eerder geleid tot uitstel van invoering voor gemeenten die erom verzocht hadden, maar dit digitale platform blijft dus haperen.

Wat aanvragen bij de provincie betreft – en dan gaat het over aanvragen voor dossiers van klasse 1 – bleef het aanmodderen. Dagelijks kreeg Boerenbond signalen over dossiers die niet ingediend raakten. Zelfs voor eenvoudige meldingen van overdracht van een bedrijf van klasse 1 was het een nachtmerrie. Boerenbond drong er bij de bevoegde minister op aan om zonder voorwaarden ook voor klasse 1-bedrijven de indiening op een drager zoals een USB-stick mogelijk te maken. Het kan niet dat er een oplossing kwam voor kleinere projecten en dat de problemen van klasse 1-projecten niet opgelost raken. In overleg met de provincies werden er pragmatische oplossingen gevonden. Nu maar hopen dat het Omgevingsloket begin 2018 wel goed zal werken ...