Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Agriflanders blaast tien kaarsjes uit

De tiende editie van Agriflanders, een feesteditie, mocht tussen 19 en 22 januari iets meer dan zeventigduizend bezoekers begroeten. Nogmaals werd bewezen dat Agriflanders een grote meerwaarde is voor onze Vlaamse landbouw en uitgegroeid is tot een echte ontmoetingsplaats, waar Boerenbond en Landelijke Gilden prominent aanwezig zijn. Veel belangstelling was er op de Boerenbondstand voor de landbouwpraatjes. We mochten er federaal minister van Landbouw Borsus, minister van Onderwijs Crevits en Vlaams minister voor Landbouw en Omgeving Schauvliege in de praatstoel ontvangen. Op vrijdag was er een boeiende babbel over de gelijkenissen en verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse landbouw met de voorzitter van de Nederlands-Limburgse boerenbond (LLTB), ook ondervoorzitter van de Nederlandse landbouworganisatie LTO. Op zaterdag reikten we samen met minister van Onderwijs Crevits onze Boerenbond Persprijzen uit.

Melkprijzen trekken verder aan

In de eerste helft van 2016 sloeg de crisis in de melkveehouderij steeds harder toe, met een dieptepunt in de zomer. Daar kwam een zeer nat voorjaar bij, gevolgd door een droog najaar, met zware consequenties voor de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer. Vanaf augustus begonnen de melkprijzen in een snel tempo te stijgen, wat broodnodig was om de bedrijven wat financiële ademruimte te geven en hun rentabiliteit op peil te brengen. Na een steile opgang van de melkprijzen eind 2016, stabiliseerden ze in 2017. De verbeterde marktsituatie eind 2016 kwam er vooral door het wereldwijd verminderde aanbod en slechts gedeeltelijk door een herstellende vraag. Na enkele maanden met een dalend aanbod, nam de melkproductie begin 2017 weer toe. Een opvallende uitschieter was de boterprijs, die in 2017 recordprijzen haalde.

In april trekt een delegatie van de sectorvakgroep naar Milcobel, om de discussie rond het eventueel invoeren van weidemelk uit te klaren. Waarom hier zo expliciet naar Milcobel verwijzen? We hebben wel samengezeten met Milcobel, maar ons standpunt rond weidegang, hoeveelheidspremies en de melkkwaliteitsregeling is algemeen ingenomen.

NCBL wordt AgroCampus

Een van de speerpunten in de communicatie op de Boerenbondstand tijdens Agriflanders is de transformatie van NCBL in AgroCampus vzw. Met dit nieuwe vormingscentrum zetten Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring in op toekomstgerichte en inhoudelijk waardevolle vorming voor actieve land- en tuinbouwers. AgroCampus is meer dan een nieuwe naam. Er wordt extra ingezet op kwaliteit – organisatorisch, maar vooral via de inhoud van de aangeboden vorming. AgroCampus steekt in dat kader ook zijn starterscursussen in een nieuw kleedje. Naast de gangbare opleiding van meerdere weken, kan je de A-cursus nu ook volgen in drie modules, die telkens op een kortere tijd gebracht worden en gegroepeerd worden volgens thema. Dat moet actieve landbouwers en andere geïnteresseerden motiveren om bij de cursus aan te sluiten en kruisbestuiving tussen starters en gevestigde landbouwers mogelijk maken.

Mogen wij nog boeren in agrarisch gebied?

Op 20 januari 2017 organiseerde de bedrijfsgilde van Bierbeek een persmoment naar aanleiding van het feit dat Natuurpunt Oost-Brabant (samen met een buurtbewoner) een afgeleverde vergunning voor een kleinschalige, biologische kippenstal in Bierbeek aanvocht bij de Raad van Vergunningenbetwistingen. Het nieuwe bedrijf kwam er omdat het zich als oranje PAS-bedrijf moest verplaatsen naar een betere locatie midden in het agrarisch gebied. De actie, waarbij een spandoek van tien bij vijf meter onthuld werd, kreeg veel aandacht van verschillende media. Via dit spandoek wou de bedrijfsgilde duidelijk maken dat het betrokken bedrijf er alles aan deed om zich in het landschap te integreren (inclusief een boomgaard voor de buitenloop van de kippen), maar dat Natuurpunt ondanks alles vond dat deze kippenstal van twaalf bij veertig meter een ernstige inbreuk in het landschap betekende. Als dit niet meer kan in zuiver agrarisch gebied, waar kunnen boeren dan wel nog terecht?