Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Leren over landbouw

Plattelandsklassen stelde het digiboek ‘Ons dagelijks bord: aardappelen, graan en varkens’ voor aan leerkrachten van basisscholen uit het Leadergebied Vlaamse Ardennen. Dit digitale lessenpakket voor het lager onderwijs bevat leesteksten, werkbladen en ideeën voor lesactiviteiten rond gezonde voeding en de landbouw- en tuinbouwactiviteiten die daaraan ten grondslag liggen. ‘Ons dagelijks bord’ is opgebouwd rond de drie maaltijden die dagelijks op tafel komen. Bij het ontbijt wordt gewerkt rond granen. In het hoofdstuk rond het middagmaal komen de aardappelen aan bod en de varkenshouderij wordt gelinkt aan het avondmaal. Voor elk onderwerp zijn er leesteksten, lesactiviteiten en werkblaadjes. Zo wordt de hedendaagse landbouw gekoppeld aan hedendaagse digitale leermiddelen, in het belang van de sector.

Dan toch zelf vaccineren tegen blauwtong

In januari kreeg minister Borsus op Agriflanders een rekenmachientje cadeau, met de vraag om steeds goed uit te rekenen hoeveel een beslissing voor onze leden aan kosten meebrengt. Blijkbaar was de minister zijn rekenmachine snel kwijt, want hij besliste enkele weken later opnieuw dat de veehouders de blauwtongvaccinatie in 2017 niet zelf mochten uitvoeren maar daarvoor hun dierenarts moesten blijven inschakelen. Hij negeerde hiermee de vraag van alle landbouworganisaties. Onze argumenten dat Franse veehouders wel zelf mogen vaccineren, dat dit ook de (kosten)efficiëntste oplossing is, die daarenboven de vaccinatiegraad zal doen toenemen, woog blijkbaar niet zwaar genoeg. Boerenbond heeft zich bij de beslissing van de minister niet neergelegd en is bij de overheid blijven pleiten voor een delegatie.

Uiteindelijk gaf de minister toch toestemming, waardoor veehouders in 2018 zelf hun dieren kunnen vaccineren in samenspraak met hun dierenarts.

Evers berokkenen steeds meer schade

Volgens de herziene jachtwetgeving van 2014 moeten er in Vlaanderen tien faunabeheerzones afgebakend worden. Binnen deze zones moet een overleg georganiseerd worden, om doelstellingen te formuleren om de everzwijnenpopulatie in de hand te houden. Tot grote ergernis van de betrokken boeren moesten wij in de loop van 2017 vaststellen dat – behalve in West-Vlaanderen – concrete beheersplannen dode letter blijven, ondanks herhaaldelijk aandringen van Boerenbond. Intussen konden de everzwijnen rustig hun populatie in Vlaanderen opdrijven en steeds meer schade berokkenen aan de gewassen. In de Dijlevallei joegen deze zomer everzwijnen de koeien in de weide op, tot ze in de beek terechtkwamen … In de Antwerpse Kempen bracht een Leaderproject rond everzwijnen boeren en jagers dichter bij elkaar, in de hoop de snel groeiende groep evers in te dijken. Een onderzoekster van de Universiteit Antwerpen en het INBO volgt nu ook de landbouwschade van everzwijnen op met een drone, in het kader van haar doctoraatsstudie. Na dit maïsseizoen zullen we via de resultaten van de afgelopen drie jaar een eerste zicht krijgen op de economische impact van de landbouwschade door everzwijnen. Tot slot is het ook niet onbelangrijk dat de everzwijnen aan de basis liggen van de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in Oost-Europa.