Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Nog vakbekwaam voor je rijbewijs C?

Op de deadline van 10 september hadden 1821 chauffeurs de nascholing van het NCBL gevolgd om hun vakbekwaamheid voor het rijbewijs C te kunnen behouden. De vzw Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw organiseert en ondersteunt verder een ruime waaier aan opleidingsmogelijkheden op maat van de moderne agrarische ondernemer. Zo werd in februari in Hooglede voor het eerst een Junior Class georganiseerd en konden de demo’s rond arbeidsveiligheid in de tuinbouw en het omgaan met veiligheidsvoorschriften bij het leeghalen van mestkelders rekenen op een groeiende belangstelling. In 2016 werd binnen het NCBL ook de uitbouw van een nieuw vormingscentrum voorbereid, met lancering op Agriflanders.

Dag van de Landbouw, het begint bij ons!

Dankzij een succesvolle Dag van de Landbouw werd voor meer burgers en consumenten duidelijk dat hun voeding bij de boer begint. De 45 land- en tuinbouwbedrijven die op initiatief van Boerenbond en Landelijke Gilden dit jaar de deuren openden, ontvingen ruim 80.000 bezoekers. Zij konden met eigen ogen zien hoe boeren ook in moeilijke tijden aan de toekomst werken en innoveren. Innoveren is van alle tijden, want sinds zijn ontstaan heeft de landbouw geïnnoveerd. Dat gebeurt meestal in kleine stapjes, want innovatie is niet noodzakelijk spectaculair. Innovatie kan bovendien sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf. Dat bleek ook uit de keuze van de bedrijven die dit jaar aan de beurt waren: géén melkrobot installeren kan bijvoorbeeld innovatie zijn. De bedrijven waren dan ook representatief voor de grote diversiteit aan bedrijfsvormen, teeltmethodes en teelten in ons land. Sociale innovatie kwam eveneens aan bod. Deze diversiteit is het beeld van de Vlaamse landbouw waar Boerenbond en Landelijke Gilden achter staan en die ze op een dag als deze in de kijker willen plaatsen.

Eco² actief op veel terreinen

Met de demonstratie van een klepelmaaier voor smallebermbeheer, boden het agrobeheercentrum Eco2 en agro|aanneming aan boeren in de regio Waasland een praktische oplossing voor het beheer van verplichte bufferstroken op percelen langs geklasseerde waterlopen. De lokale agrobeheergroepen kunnen deze machine ‘lenen’ om de bufferstroken te maaien. Op 7 maart werd in de regio Aalst agrobeheergroep De Faluintjes opgericht, waarbij ze meteen in opdracht van de stad Aalst startten met het herstel van een buurtweg. In dertien Oost-Vlaamse gemeenten ondersteunt Eco² dan weer het project ‘Platteland in de bloemetjes’, dat met succes loopt samen met de plaatselijke Landelijke Gilden. De inrichting en het beheer van de ruilverkaveling Willebringen was dan weer de aanleiding voor de oprichting van een lokale ABG-groep, die zich richt op de uitvoering van agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Eind 2016 werd Eco² door minister Joke Schauvliege erkend als gewestelijke thematische natuurvereniging.