Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Nazomerontmoeting, oproep tot grotere weerbaarheid

Diversiteit is de sterkte van de Vlaamse land- en tuinbouw. Toch hebben alle sectoren in 2016 zwaar geleden onder slechte prijzen en uiterst barre weersomstandigheden. De afbouw van de Europese marktbescherming eiste zijn tol. Instrumenten om de crisis op te vangen ontbraken. Ter gelegenheid van de nazomerontmoeting in het Vlaams Parlement op 6 oktober riep voorzitter Sonja De Becker iedereen binnen en buiten de voedingsketen op om samen de bedrijven en de sector weerbaarder te maken.

West-Vlaanderen en Merksplas pakken asbestproblematiek aan

In West-Vlaanderen zetten OVAM, Boerenbond en de afvalintercommunale IMOG de eerste stappen in een hopelijk vruchtbare samenwerking. OVAM hoopt allerlei types landbouwbedrijven aan te trekken, om de asbestproblemen in de regio achteraf beter te kunnen inschatten. Daarnaast wil men lessen trekken over de kostprijs van het ‘opruimen’ van verschillende bedrijfstypes. Boerenbond heeft vooral aandacht voor de praktische haalbaarheid en waakt over de aangereikte alternatieven. Het gaat immers niet alleen over het wegnemen van het asbestdak, want er zijn uiteraard ook andere kosten, zoals het leggen van een nieuw dak. Men bekijkt of dit financieel ondersteund kan worden, bijvoorbeeld via een groepsaankoop. In Merksplas konden deelnemers in een proefproject kiezen tussen enkele scenario’s, gaande van het zelf verwijderen tot het laten verwijderen en vervangen van de dakbedekking. OVAM en de gemeente gaven extra financiële ondersteuning.

Ambassadeur van Werelddag voor Geestelijke Gezondheid

Boerenbond nam op 10 oktober, samen met negen andere organisaties uit allerhande sectoren, het ambassadeurschap op van de Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid, onder het thema ‘Samen veerkrachtig’. Bovenop onze syndicale belangenbehartiging, proberen we via allerlei initiatieven ook te voorkomen dat bedrijven in een negatieve spiraal terechtkomen. Door tijdig en preventief sluimerende problemen aan te pakken en dus de veer niet eerst volledig uit te rekken, vergroot de kans op een veerkrachtige reactie, die ook tot resultaat leidt. Via projecten als ‘Uitzicht door inzicht’ proberen we knipperlichten en handvaten aan te reiken om het tij proactief te keren. In het kader van het leaderproject ‘Zot van (‘t) boeren’ motiveren we in West-Vlaanderen ‘boerenambassadeurs’ om oog te hebben voor problemen bij collega’s. En voor wie uiteindelijk toch in de negatieve spiraal terechtkwam, ondersteunt Boerenbond al jaren heel actief ‘Boeren op een Kruispunt’.

Zuivelmarkt kruipt langzaam uit dal

Bij het begin van 2016 bleven de negatieve ontwikkelingen op de zuivelmarkt voor verrassingen zorgen. Begin maart werd de zesde en laatste schijf uitbetaald van de toeslag waarover in augustus 2015 in het Ketenoverleg een beslissing viel. In het midden van de crisis wees Boerenbond er in april op dat de gedragscode afgesproken tussen kopers en leveraars in het interprofessioneel akkoord in 2009 gerespecteerd moest worden en dat afspraken nagekomen moesten worden. Een jaar na de afschaffing van de quota liepen zowel de melkveehouders als de afnemers tegen hun limieten aan. Begin mei boog de sectorvakgroep Melkvee zich over mogelijke maatregelen om de productie te reguleren, naar aanleiding van een discussie die ook op Europees niveau liep. Eind mei las je in Boer&Tuinder ‘Melkveehouderij kent zwaarste crisis in jaren.’ In hetzelfde nummer werd het actieplan toegelicht dat de sectorvakgroep uitwerkte.

De eerste aanmeldingsronde voor de vrijwillige productiebeperking (die afliep op 20 september) kende een relatief succes in Vlaanderen, want na de eerste oproep tekenden 740 Vlaamse melkveehouders in voor 15 miljoen liter. Eind augustus kwamen ook de eerste voorzichtige signalen dat de markt weer opveerde, al volgde de uitbetaalde melkprijs pas later en na enige discussie dezelfde trend.

Succesvol ondernemen over de generaties heen

Een succesvolle overdracht van een familiebedrijf vraagt veel voorbereiding. Tijdens inspiratieavonden van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging werd dieper ingegaan op de uitdagingen voor de familiale agrarische ondernemers en op nieuwe instrumenten rond bedrijfsopvolging en samenwerking. Meer dan tweehonderd geïnteresseerden waren aanwezig.

Onder het motto ‘Een potentiële opvolger in huis, wat nu?’ startte het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging op diverse plaatsen in het Vlaamse land opnieuw met een ‘Oriëntatiecursus 50+’. Deze opleiding ondersteunt ouders bij de belangrijke facetten van de (eventuele) generatiewissel.

Spelen met duurzaamheid

Op 27 oktober kon Plattelandsklassen het uitdagende computerspel Farmony voorstellen. Farmony is een educatief computerspel voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De speler kruipt in de huid van een Vlaamse boer of tuinder, die zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk moet runnen. De jongeren leren zo hoe land- en tuinbouwers hun productie verduurzamen op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Eerder op het jaar stelde Plattelandsklassen in het noorden van de provincie Antwerpen samen met vzw ’t Plekske vijf kleuterspelen voor. Via het verhaal van de koe Vlekje ontdekken de kleuters spelenderwijs het leven op en rond een boerderij. Voor de leerkrachten werden er diverse werkvormen en bijbehorende werkboekjes uitgewerkt.