Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Congolese boeren krijgen internationale stem

Sinds 2011 bundelt Conapac in Congo de krachten van provinciale landbouwfederaties en boerenverenigingen die zich in ketenverband georganiseerd hebben. Trias, dat de internationale samenwerking tussen gelijkgestemde mensen promoot en al sinds 1959 Congolese boerenorganisaties versterkt, begeleidde de eerste verkennende gesprekken tussen Conapac en Boerenbond. Nu het democratiseringsproces er voorzichtig op gang komt, heeft Trias de voorbije jaren in Congo, samen met andere partners, geïnvesteerd in het uitbouwen van een nationaal netwerk van boerenorganisaties. Zo stond Trias in 2011 mee aan de wieg van de nationale boerenvereniging Conapac. Boerenbond hecht veel belang aan het versterken van boerenorganisaties in het Zuiden, vandaar ons engagement in Trias. Elk vanuit onze achtergrond, staan we finaal voor dezelfde uitdaging: de wereld voeden op een manier die duurzaam is voor boer en omgeving. Al te vaak wordt daarbij óver boeren gesproken, te weinig mét boeren. Samen gaan we het debat aan en voegen we de kijk van boeren toe aan de globale uitdagingen.