Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

De wekker loopt af

Op de Raad van Europese landbouwministers van februari stond de crisis in de zuivel- en varkenssectoren nog als variapunt op de agenda. Blijkbaar had de massale betoging van 7 september 2015 de Europese geesten nog steeds niet wakker geschud. Boerenbond haalde daar sterk naar uit. Eind februari bezorgde onze organisatie een lijst van voorstellen aan de ministers Borsus en Schauvliege, met de vraag om ze op de landbouwraad van maart op tafel te leggen. Met een wekkeractie ‘Europa, word wakker’ naar aanleiding van deze Europese landbouwraad zette Boerenbond op 18 maart zijn eis kracht bij en vroeg maatregelen om het evenwicht tussen vraag en aanbod in de sector te herstellen en de inkomens te ondersteunen. Er moesten ook instrumenten komen waarmee de sector zelf aan markt- en risicobeheer kan doen. Ook na deze actie en ondanks een krachtig pleidooi van de eigen landbouwministers, kwam er in eerste instantie geen doortastende Europese aanpak. Het bleef bij enkele losse flodders. Uiteindelijk besliste de landbouwraad op 18 juli dan toch tot een bijkomend pakket crisismaatregelen: 150 miljoen euro voor vrijwillige productiebeperking en 350 miljoen euro voor nationale budgetten voor de dierlijke sectoren, waarvan 7 miljoen voor Vlaanderen. Boerenbond vroeg meteen een apart Vlaams actieplan voor de fruitteelt, aangezien die sector van Europa niets hoefde te verwachten.

Op 21 september had Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker samen met een delegatie van het Hoofdbestuur een persoonlijk onderhoud met landbouwcommissaris Hogan. Bij deze gelegenheid lichtte ze het actieplan van Boerenbond toe en gaf ze aan waar volgens Boerenbond Europa met zijn huidige steunmaatregelen faalt.

MAP-man wijst de weg

Eind maart lanceerde Boerenbond – samen met onder andere VLM, VMM en een aantal praktijkcentra en onderzoeksinstellingen – de campagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ 
2016 is een cruciaal jaar voor het MAP. Europa zal de stalen die deze winter genomen worden, gebruiken voor de tussentijdse evaluatie van het MAP. Het resultaat van die stalen wordt bepaald door de voorjaarsbemesting. De bedoeling van de campagne is landbouwers aan te sporen om precies te bemesten, per perceel, en waar nodig bij te sturen. Ze krijgen daarbij raad van de MAP-man, een figuurtje dat praktische tips geeft. Deze MAP-man duikt om de veertien dagen op in de landbouwbladen en maakt deel uit van onze voorlichting.

Na één jaar inventariseerde Boerenbond de ervaringen met MAP 5. In een eisenbundel vroegen we aan minister Schauvliege een realistische en haalbare aanpak van de fosforproblematiek, meer doelmatige staalnames en een oplossing voor het scheuren van grasland. ‘Werk maken van een meer werkbaar MAP’, sprekender kon de titel van de eisenbundel moeilijk zijn. Binnen de werkgroep Bio kwamen enkele specifieke problemen voor de biosector aan bod. In het Hoofdbestuur van mei presenteerde minister Schauvliege haar plan van aanpak. Ook de minister is ervan overtuigd dat MAP 5 zo realistisch mogelijk, eenvoudig en kostenbesparend moet zijn.