Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Slimmer boeren met cijfers

Met het strategisch actieplan ‘Slimmer boeren met cijfers’ wil Boerenbond zijn bedrijfseconomische kennis en werking versterken, met als ambitie en het vaste voornemen de leden te ondersteunen met stevige hulpmiddelen en advies inzake bedrijfsmanagement. Daarmee kunnen zij met nog meer kennis van zaken hun eigen bedrijfskeuzes maken. Vroeger was het voldoende dat een landbouwer landbouwtechnisch bekwaam was. Dat zorgde automatisch voor goede economische resultaten. Die regel gaat vandaag niet meer op. Een land- en tuinbouwer moet ook kunnen cijferen, evalueren, bijsturen en op de juiste momenten aan de juiste managementknoppen draaien. Hij is een milieudeskundige, personeelsdirecteur en marketeer en hij moet aan story telling kunnen doen. Kortom, hij is een ondernemer pur sang. Met de ontwikkeling van Tiber 2020, met gerichte marktinformatie en sectorspecifieke elektronische nieuwsbrieven heeft Boerenbond zijn leden het voorbije jaar ondersteund. De organisatie zal de komende jaren haar bedrijfseconomische dienstverlening nog verder uitbouwen.

RUP landbouwgebied ten zuiden van E34 aangepast

De stad Eeklo zag in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een instrument om nieuwe inplantingen van land- en tuinbouwbedrijven in het landbouwgebied ten zuiden van de E34 (780 ha) te verbieden. Dat op zich was al moeilijk te aanvaarden, maar de invulling van het RUP ging veel verder. Er werden ook maatregelen opgenomen die de huidige land- en tuinbouwbedrijven in het gebied zouden kortwieken. Dat was een brug te ver. Een werkgroep binnen de bedrijfsgilde Eeklo-Kaprijke-Lembeke maakte na veel onderhandelingen het RUP verteerbaar voor de zittende landbouwers.