Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Dreiging van vogelgriep en blauwtong

Op 5 januari 2016 telde Frankrijk 66 uitbraken van hoogbesmettelijke vogelgriep bij pluimvee. Gelukkig brachten de wilde eenden uit het zuiden in maart-april de ziekte niet mee naar ons land. Eind 2016 veroorzaakten alweer trekvogels nieuwe haarden in de landen die ons omringen. Dankzij strikte voorzorgs- en hygiĆ«nemaatregelen konden wij in ons land het jaar afsluiten zonder vogelgriephaard, maar de dreiging blijft.

Ook het blauwtongvirus hangt als een zwaard van Damocles boven onze rundveehouderij. Midden april was de ziekte in Frankrijk opgerukt tot aan de Belgisch-Franse grens. De vrijwillige vaccinatie kwam tegemoet aan een vraag van Boerenbond, maar vooral het feit dat de aankoop en de verdeling van de vaccins niet transparant verliepen, plus de verplichting om de behandeling door veeartsen te laten uitvoeren, zette in de loop van het jaar kwaad bloed bij onze bestuursleden tijdens heel wat provinciale en sectorvakgroepen.

Informeren over omgevingsvergunning

Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 februari werd het Omgevingsvergunningsdecreet een feit, na jaren onderhandelingen waarin ook Boerenbond geregeld zijn stem liet horen. Op 23 februari van dit jaar verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Vanaf dan worden er alleen nog omgevingsvergunningen uitgereikt. Om onze leden te informeren over deze toch wel zeer grondige wijzingen, organiseerden we in november en december een reeks regionale infovergaderingen, die op een heel ruime belangstelling konden rekenen. De aanwezigen ontvingen ook een handige infobrochure.