Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Boerenbond neemt het op voor het land- en tuinbouwonderwijs

Op 23 augustus kwamen de directies en leerkrachten van 13 land- en tuinbouwscholen en 4 hogescholen op uitnodiging van Boerenbond samen in Lochristi. Aanleiding was de matrix die Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, ter advies voorlegde in het kader van de vernieuwing van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In een gemeenschappelijke reactie werden enkele concrete voorstellen geformuleerd. Later op het jaar konden we die verder toelichten, ook aan de onderwijskoepels, die als reactie een eigen matrix voorgesteld hadden. Op 1 september startte in vijf scholen van het BuSO-onderwijs het proeftuinproject ‘Groenbeheer duaal’ onder impuls van Boerenbond en Eduplus. Het is een van de zeven proeftuinprojecten die Hilde Crevits opstartte in het kader van het project ‘Leren op de werkvloer’.

Actieplan voor fruit en positieve spandoekactie

De fruitsector wordt zwaar getroffen door de Ruslandban, aangezien meer dan 30% van de Belgische peren en een kleine 10% van onze appels naar Rusland gingen. De leden van de sectorvakgroep Fruit overliepen in juni de steunmaatregelen voor de sector in de afgelopen twee jaar. Nadien stelden ze een actieplan op om de crisis in de fruitsector aan te pakken. Dat actieplan bestaat uit vier grote acties: bewustmaking van de consument, het opnemen van politieke verantwoordelijkheid, het uitwerken van steunmaatregelen en een heroriëntering van de sector. Ingaand op het actieplan organiseerde minister Schauvliege eind augustus een rondetafel voor fruit. Het actieplan werd later ook toegelicht aan Europees commissaris Marianne Thyssen en diverse leden van het Europees Parlement.

Van het actiepunt ‘Bewustmaking van de consument’ werd meteen ook werk gemaakt, door tijdens de pluk een positieve spandoekactie te voeren. Met de slagzin ‘Nieuwe oogst, gezondheid van hier’ werd de nieuwe appel- en perenoogst aangekondigd.

Vluchtelingen aan de slag in de land- en tuinbouw

In Langemark-Poelkapelle is er een groot opvangcentrum voor asielzoekers en politieke vluchtelingen. Omdat de wetgeving rond de arbeidsvergunning voor deze mensen begin 2016 soepeler werd, kunnen vluchtelingen nu na vier maanden in ons land een arbeidsvergunning krijgen en ingezet worden in het normale arbeidscircuit. Het uitzendkantoor van agro|services in Roeselare maakte als een van de eerste kantoren gebruik van de nieuwe mogelijkheid om vluchtelingen aan het werk te zetten met een Arbeidskaart C. Samen met de VDAB organiseerde het een infovergadering in het opvangcentrum van Poelkapelle. Er waren zo’n vijftig geïnteresseerden. Elf vluchtelingen schreven zich meteen in en zijn intussen aan de slag bij bedrijven in de omgeving. Sommigen van hen kunnen misschien zelfs doorstromen naar een gewone tewerkstelling. Bij de bewoners van het opvangcentrum groeit de interesse voor deze vorm van tewerkstelling.