Menu
Onderwerp, Verkeer en mechanisatie

Samen op (de) weg in de westhoek

Doel van dit project is wederzijds respect en bewustwording bekomen tussen de verschillende gebruikers van de wegen.
Onderwerp

Op de agenda van de werkgroep Bio

In dit onderwerp verzamelen we de verslagen van alle vergaderingen van de werkgroep Bio.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Bloesemactie 2021

Ontdek de bloesems!
Onderwerp, Europa

Europa, ook voor jou?

Wat doet Europa voor jou?
Onderwerp, Arbeid en tewerkstelling...

Bescherm ook jezelf tegen te felle zon

Wat kan je bij heet weer doen om jezelf te beschermen? Welke maatregelen moet een werkgever nemen voor zijn werknemers?
Rechten en plichten bij sociale controle
Onderwerp, Arbeid en tewerkstelling...

Rechten en plichten bij sociale controle

Op een tuinbouwbedrijf met werknemers wordt wel eens gecontroleerd of je alle sociale wetten wel volgt.
Onderwerp, Rampen en schade...

De wolf is terug. Wat moet je weten?

In dit onderwerp overlopen we onder meer wat je kan doen als je schade opliep door toedoen van een wolf.
Onderwerp, Varia

Zomerreeks: erfbetreders

We gaan deze zomer op pad met enkele erfbetreders en kijken door hun bril naar de land- en tuinbouwsector.
Onderwerp, Dierlijke productie

Vermijd hittestress bij varkens

Tijdens de zomermaanden is hittestress een van de grote zorgen in de varkenshouderij.
Onderwerp, Water

Alles over de droogte 2020

In dit onderwerp vind je alle info over het captatieverbod en een actuele stand van zaken.
Onderwerp, Rampen en schade...

Boerenbond volgt ontwikkelingen coronavirus op de voet

Boerenbond houdt de vinger aan de pols en volgt de situatie op de voet.
Onderwerp, Arbeid en tewerkstelling

Ik wil niet EU-onderdanen tewerkstellen

Ontdek hier de procedure die je moet volgen om niet EU- onderdanen aan te werven als seizoenarbeider