Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Dierlijke productie

Vogelgriep: wat moet je weten?

Op 21 februari werd opnieuw vogelgriep vastgesteld bij een wilde zwaan in Oud-Heverlee. Waakzaamheid blijft geboden.
Onderwerp, Management...

Slimmer boeren met cijfers in de aardbeienteelt

Met kennis van goede en betrouwbare cijfers kan je als land- of tuinbouwer het verschil maken.
Onderwerp, Dierlijke productie

Actieplan voor de vleesveehouderij

De sectorvakgroep Vleesvee werkte een actieprogramma uit om de moeilijke situatie in de vleesveesector om te buigen.
Onderwerp, Dierlijke productie...

Welke status heeft jouw bedrijf in 2017?

Ga na of jouw bedrijf de status heeft van focusbedrijf. Zulke bedrijven moeten extra maatregelen nemen op mestvlak.
Onderwerp, Management

Wat houdt een erfpachtovereenkomst in?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de erfpachtovereenkomst geen pachtovereenkomst, verre van zelfs.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Suikerproductie na het quotum

Zal België een andere koers varen dan Nederland? We laten telers en industrie uit beide landen aan het woord.
Onderwerp, Natuur/milieu...

Wat moet je weten over de omgevingsvergunning?

De Vlaamse regering besliste een overgangsperiode in te stellen.
Onderwerp, Natuur/milieu

Landbouw springt duurzamer om met inputs

Uit een rapport van de Vlaamse overheid blijkt dat het totale energiegebruik in 2014 gedaald en verduurzaamd is.
Onderwerp, Varia

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden

In dit onderwerp overlopen we de syndicale actualiteit van 2016.
Onderwerp, Dierlijke productie

Hoe sterk is de Vlaamse melkveehouderij?

Tijdens een studiedag van de vakgroep Melkvee Oost-Vlaanderen kwamen de uitdagingen in de melkveehouderij aan bod.
Onderwerp, Varia

Moet ik een tachograaf in mijn vrachtwagen hebben?

Onder zeer strikte voorwaarden zijn er vrijstellingen voor het gebruik van de tachograaf en de bestuurderskaart.
Onderwerp, Natuur/milieu

Natura 2000-beleid blijft vaag

Dit programma bevat maatregelen die Vlaanderen wil nemen om de Europese richtlijnen inzake natuurdoelstellingen te halen