Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Management...

Droogte en droogteschade

In dit onderwerp verzamelen we alle informatie over de uitzonderlijke droogte.
Onderwerp, Management...

Onteigening, wat is dat eigenlijk?

Strikt genomen komt het meestal niet zover om te kunnen spreken van een echte onteigening.
Onderwerp, Dierlijke productie

Vogelgriep: wat moet je weten?

Op 15 juni werden opnieuw besmettingen vastgesteld bij in Zuienkerke en Oostkamp.
Onderwerp, Natuur/milieu

Nieuw emissiemodel voor ammoniak

Half mei stelde de VMM de resultaten van de nieuwe versie voor.
Onderwerp, Management...

Wanneer is er sprake van een algemene ramp/natuurramp of landbouwramp?

De pinksterstorm en andere rampen werden (federaal) erkend als algemene ramp.
Onderwerp, Natuur/milieu...

Openbaar onderzoek kaart waardevolle bossen gestart

Het onderzoek betreft bossen die buiten de groene bestemming liggen.
Onderwerp, Management

Betaal slechts 3% of 7% bij vererving

In Vlaanderen geldt er sinds een vijftal jaren een specifieke regeling voor de overdracht van familiale ondernemingen.
Onderwerp, Varia

Keuring van stookolietanks

Als je op je bedrijf brandstoffen opslaat, moet die opslag voldoen aan de milieureglementering (Vlarem).
Onderwerp, Dierlijke productie

Volstaat één euro om biggen kilo zwaarder te maken?

In onze rubriek ‘Slimmer boeren met cijfers’ brengen we een case uit de varkenssector.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Leef de randvoorwaarden na en vermijd een korting

Dit uitgebreide pakket van verplichtingen veroorzaakt elk jaar premiesverlies bij ruim 3500 bedrijven.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Bodeminjectie van metamproducten in serres

Vanaf 20 mei kan voor een termijn van 120 dagen ook bij teelten onder bescherming nog bodeminjectie worden toegepast.
Onderwerp, Management...

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?

In dit onderwerp kom je alles te weten over de verzamelaanvraag. Die moet uiterlijk op 21 april middernacht binnen zijn.