Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Dierlijke productie

Vogelgriep: wat moet je weten?

Op professionele pluimveebedrijven wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden.
Onderwerp, Management...

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?

In dit onderwerp kom je alles te weten over de verzamelaanvraag. Die moet uiterlijk op 21 april middernacht binnen zijn.
Onderwerp, Management...

Klaar voor de voorjaarsactiviteiten op het veld?

Ga bij grondbewerkingen niet onbezonnen te werk. Een goed bodembeheer rendeert op korte en lange termijn.
Onderwerp, Management...

Extra steun voor (jonge) landbouwers

Er bestaan twee vormen van extra ondersteuning voor landbouwers. Beide kan je aanvragen via de verzamelaanvraag.
Onderwerp, Ruimtelijke ordening

Voorlopige vaststelling GRUP tramlijn A12

Op 17 februari heeft de Vlaamse regering het GRUP voor de tramlijn langs de A12 voorlopig vastgesteld.
Onderwerp, Management...

Slimmer boeren met cijfers in de aardbeienteelt

Met kennis van goede en betrouwbare cijfers kan je als land- of tuinbouwer het verschil maken.
Onderwerp, Dierlijke productie

Actieplan voor de vleesveehouderij

De sectorvakgroep Vleesvee werkte een actieprogramma uit om de moeilijke situatie in de vleesveesector om te buigen.
Onderwerp, Dierlijke productie...

Welke status heeft jouw bedrijf in 2017?

Ga na of jouw bedrijf de status heeft van focusbedrijf. Zulke bedrijven moeten extra maatregelen nemen op mestvlak.
Onderwerp, Management

Wat houdt een erfpachtovereenkomst in?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de erfpachtovereenkomst geen pachtovereenkomst, verre van zelfs.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Suikerproductie na het quotum

Zal België een andere koers varen dan Nederland? We laten telers en industrie uit beide landen aan het woord.
Onderwerp, Natuur/milieu...

Wat moet je weten over de omgevingsvergunning?

De Vlaamse regering besliste een overgangsperiode in te stellen.
Onderwerp, Natuur/milieu

Landbouw springt duurzamer om met inputs

Uit een rapport van de Vlaamse overheid blijkt dat het totale energiegebruik in 2014 gedaald en verduurzaamd is.