Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Dierlijke productie

Vogelgriep: wat moet je weten?

Vanaf donderdag 20 april wordt de ophokplicht voor professionele pluimveehouders opgeheven.
Onderwerp, Management...

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?

In dit onderwerp kom je alles te weten over de verzamelaanvraag. Die moet uiterlijk op 21 april middernacht binnen zijn.
Onderwerp, Natuur/milieu

Natura 2000-programma in openbaar onderzoek

In dit onderwerp gaan we in op de inhoud van het programma en de bemerkingen die Boerenbond zal indienen.
Onderwerp, Management...

Verdienen of verliezen in de zoogkoeienhouderij?

De vleesveehouderij heeft het moeilijk. In de boekhoudingen zien we duidelijke verschillen tussen de bedrijven.
Onderwerp, Ruimtelijke ordening

Strategisch Project Groene Noordrand

Op 1 september 2016 ging het Strategisch Project Groene Noordrand officieel van start voor een periode van drie jaar.
Onderwerp, Management

Aansprakelijkheid binnen een samenwerking

In de land- en tuinbouw wordt er vaak gebruik gemaakt van samenwerkingsvormen. We leggen ze in het kort even uit.
Onderwerp, Dierlijke productie

Positieve trend in registraties dankzij benchmark

DGZ voerde een benchmark uit over het correct en tijdig registreren binnen de rundvee- en vleeskalversector.
Onderwerp, Plantaardige productie

Erosiemaatregelen op rode percelen

In dit onderwerp gaan we dieper in op de aanpak van erosie op rode percelen.
Onderwerp, Management...

Geïntegreerd telen (IPM) verplicht

Sinds 2014 is IPM verplicht. Na ruim anderhalf jaar IPM-controles, heeft de overheid haar aanpak geëvalueerd.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Erosieverplichtingen op paarse percelen

Bij het niet-naleven van deze erosiemaatregelen riskeer je een korting op je toeslagrechten.
Onderwerp, GLB

Europese Unie bestaat zestig jaar

De ondertekening van het Verdrag van Rome, precies zestig jaar geleden, was de start van de Europese Unie.
Onderwerp, Management...

Klaar voor de voorjaarsactiviteiten op het veld?

Ga bij grondbewerkingen niet onbezonnen te werk. Een goed bodembeheer rendeert op korte en lange termijn.