Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Ruimtelijke ordening

Boerenbond en Landelijke Gilden vragen herziening provinciaal afwegingskader golfterreinen

De impact op de lanbouwsector werd volgens onze organisatie niet voldoende onderzocht.
Onderwerp, Dierlijke productie

Wat moet je weten over de Afrikaanse varkenspest?

FAVV vraagt jagers die naar Oost-Europa trekken rekening te houden met de Afrikaanse varkenspest.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Erosiebestrijding

De bestrijding van erosie op landbouwpercelen blijft een aandachtspunt voor heel wat bedrijven.
Onderwerp, Management

Fiscaal vriendelijk geld lenen aan bedrijven via een win-winlening

Dit is een fiscaal en administratief vriendelijke manier om bij vrienden of familie geld te lenen voor een investering.
Onderwerp, Management...

Alles over de verzamelaanvraag 2018

Heb je percelen in Vlaanderen of Brussel? Dan kan je je verzamelaanvraag indienen tot 21 april.
Onderwerp, Plantaardige productie...

Vergroening invullen met akkerranden

Ook de optie ‘1 meter teeltvrij stroken en akkerranden’ biedt kansen voor akkerbouwers.
Onderwerp, Management

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, een nieuwe wet die op 25 mei officieel van kracht wordt.
Onderwerp, Plantaardige productie

Last van kauwen of kraaien?

Wat kan je als land- of tuinbouwer doen om eventuele overlast te beperken?
Onderwerp, Plantaardige productie...

Voedselprijzen

Op basis van je inkopen kan je met deze berekeningstool de aankoopprijs vergelijken met de prijs die de boer of tuinder.
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer

Welke regels gelden voor snelle tractoren?

We onderzochten welke spelregels er op de Vlaamse wegen gelden voor de snelle tractoren in categorie Tb.
Onderwerp, Management

Overdracht van betalingsrechten

Als je overgenomen betalingsrechten nog dit jaar wil benutten, moet de overdracht uiterlijk op 21 april gebeurd ziijn
Onderwerp, Dierlijke productie

Samen ten strijde tegen Mortellaro

Mortellaro of digitale dermatitis (DD) is een van de meest voorkomende problemen op melkveebedrijven wereldwijd.