Menu

Marktberichten

MarktberichtenTerug naar Kenniscentrum >

Rundveecommentaren

De prijzen van zwartbonte stierkalveren blijven op een goed niveau van 160 à 180 euro. De handel stuurt aan op een prijsdaling in de volgende weken. De prijzen van kruisingstierkalveren schommelen rond 350 à 400 euro, die van kruisingvaarzen schommelen rond 275 à 300 euro. De prijzen van dikbilstierkalveren schommelen rond 700 à 750 euro. De prijzen van dikbilstieren trekken aan en schommelen rond 3,50 euro per kg levend of 4,85 à 4,95 euro per kg geslacht voor stieren, een stijging met zo’n 0,10 euro/kg. Onder specifieke labels kunnen iets hogere prijzen gehaald worden. Ook de prijzen van dikbilkoeien blijven relatief stabiel. Ze variëren rond 2,75 à 3,25 euro/kg levend of tot 4,30 à 4,80 euro/kg geslacht, met enkele uitschieters voor toppers. De prijzen van reforme melkkoeien blijven het wel goed doen, met 2,46 euro/kg geslacht voor P2-types en 2,93 euro/kg geslacht voor O2-types.

Prijsdaling bij ons

We hebben de voorbije weken al aangegeven dat de afzet van biggen wat stroever verloopt. Vooral bij onze noorderburen staat er druk op de ketel. Het probleem is dat er minder biggen opgezet worden en dat er biggen boven de markt blijven hangen.

Geen hogere noteringen

Er lijkt weer wat rust te komen op de vleesvarkensmarkt. Het aanbod van levende varkens is zeker niet al te groot en de slachterijen kunnen het aanbod gemakkelijk verwerken.

Bijzonder veel schommelingen

De voorbije week schommelde de graanmarkt bijzonder veel. De markten houden niet van de onzekerheid vanwege de spanningen op handelsvlak tussen de Verenigde Staten en China.

Markt iets vriendelijker gestemd

De eiermarkten ogen iets vriendelijker. De scharrelnoteringen hebben hun bodem bereikt en zetten, weliswaar aarzelend, de eerste stapjes omhoog. Bij de verrijktekooi-eieren zien we nogmaals een stijging van de noteringen.

Notering onveranderd

De pluimveemarkt oogt deze week vrij ontspannen. Het aanbod aan levende kuikens is zeker niet te ruim en daartegenover staat een goede vraag naar pluimveevlees. Vooral de filets, de waardevolste stukken, zijn gevraagd en dat ondersteunt de markt.

Konijnen buitenland

Prijzen buitenland: Frankrijk: 1,61 euro/kg levend (week 23), Italië: 1,44 euro/kg levend (week 25), Spanje: 1,70 euro/kg levend (Madrid, week 25); 1,77 euro/kg levend (Bellpuig, week 25). Prijs Rungis: 3,70 euro/kg geslacht (week 24).

Prijzen zijn stabiel

De prijzen van de zuivelproducten zijn stabiel.

Noteringen onveranderd

Ook deze week blijven de biggennoteringen onveranderd. Er komen berichten uit Nederland dat de handel vrij stroef loopt. Vooral de export van Deense biggen naar Duitsland staat er wat onder spanning en dat straalt af op de Belgische biggenprijzen.

Noteringen opnieuw achteruit

Er heerst momenteel wat zenuwachtigheid in de varkensmarkt. Het aanbod van levende varkens is zeker niet te groot, maar de vier grote Duitse slachterijen hebben vorige week een rem gezet op de verhoging van de varkensprijs, want volgens hen laten de huidige vleesprijzen geen hogere prijs voor de varkens toe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10