Menu

Vleesvarkensprijzen stabiel

Terug naar Marktberichten

Vleesvarkensprijzen stabiel

Terug naar Marktberichten
Varkens geslacht

Volgens de huidige verwachtingen zou het aanbod in de komende weken niet groter worden. De varkens die nu slachtrijp worden, komen uit een periode waar er, zowel in België als in het buitenland, een schaarste aan biggen was. Het warmere weer zorgt voor een positieve impuls in de vraag naar varkensvlees, wat de vraag ten goede komt.

In Duitsland blijft het aanbod van levende varkens beperkt en dat heeft voor gevolg dat er in de korte slachtweek net genoeg varkens zijn. De verwachting is dat we de komende weken terug in een vraagmarkt zullen terechtkomen.