Menu

Biggenprijzen in de lift

Terug naar Marktberichten

Biggenprijzen in de lift

Terug naar Marktberichten
Biggen

Intussen blijft de vraag naar biggen goed doorlopen omdat er blijkbaar ook wat meer animo gekomen is bij de vleesvarkenshouders om biggen op te zetten. Doordat de zeugenstapel eind vorig jaar daalde zijn er momenteel structureel wat minder biggen op de markt. De Belgische noteringen lopen tevens iets in op de Nederlandse noteringen. De verwachting is dat de komende weken vraag en aanbod wat dichter bij elkaar komen.