Menu

Wortelen van topkwaliteit telen voor de versmarkt

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Denys Carrots

Meulebeke (West-Vlaanderen)
Denys Carrots is een familiebedrijf uit Meulebeke dat elk jaar ruim 9000 ton wortelen teelt voor de versmarkt. Het wassen, sorteren, verpakken en vermarkten van de wortelen gebeurt volledig in eigen beheer.

Denys Carrots is een familiebedrijf uit Meulebeke dat elk jaar ruim 9000 ton wortelen teelt voor de versmarkt.  

Na erwten en bonen zijn wortelen met 10% van het totale groenteareaal de derde meest verbouwde vollegrondsgroente in België. Opvallend is dat bijna 90% van de wortelen in Vlaanderen wordt verwerkt. Circa 600 Vlaamse telers hebben deze groente in hun teeltplan.

Denys Carrots is een van de grote spelers in het telen van wortelen voor de versmarkt. Gilbert Denys startte 50 jaar geleden met de teelt van wortelen, die hij verkocht aan handelaars in Dendermonde. In 2003 namen zijn zoon Hans, dochter Katrien en haar echtgenoot Jan Deconinck het bedrijf over. Jan, die een graduaat landbouw behaalde, staat in voor de teelt en vermarkting van de wortelen. Katrien neemt de administratie voor haar rekening en helpt overal, waar nodig, in het bedrijf. Hans is verantwoordelijk voor de sorteer- en verpakkingsmachines en alle herstellingen. Samen breidden ze het bedrijf verder uit in productie en de vermarkting van eigen geteelde wortelen.

Kostprijsbeheersing is een voorwaarde om als bedrijf te kunnen overleven.

Jan Deconinck

Het bedrijf heeft een uitgebreid productiegebied: van Beernem over de regio Meulebeke-Kruishoutem en Henegouwen tot in Noord-Frankrijk. Risicospreiding, vroegheid van de wortelen in functie van de grondsoort en opkomstzekerheid liggen aan de basis van deze keuze voor een ruime teeltregio. “We moeten het hebben van de kilo’s, anders worden we uit de markt geprijsd”, is Jan duidelijk. “De basis voor kwaliteitswortelen leggen we elk jaar met het zoeken naar geschikte gronden. Wegens de noodzaak van een zeer ruime vruchtafwisseling (1/10) hebben we weinig eigen percelen. De selectie van geschikte percelen start al een jaar voor de eigenlijke teelt, waarbij we de voorteelt – vooral wintertarwe met groenbedekker – in de groeifase observeren. De wortelen worden meestal bij dezelfde landbouwers geteeld. Dat gebeurt steeds meer in Wallonië, omdat je daar nog grote percelen vindt. In het voorjaar nemen we op alle percelen grondstalen voor een volledige bodemanalyse. Meten is weten. De cijfers interpreteer ik zelf. Het zaaien gebeurt van begin februari tot half juni, waarna er geoogst kan worden van eind juni tot half december. Alles verloopt in eigen beheer.”

Bewuste keuze voor precisielandbouw

Ploegen gebeurt door de diverse landbouwers zelf. “Daarbij is een diepe grondbewerking noodzakelijk”, vervolgt Jan. “Gedeeltelijk worden de ruggen op voorhand gemaakt, waarna er gezaaid kan worden (risico- en werkspreiding). We zaaien, spuiten en rooien al 6 jaar met de gps. Dat levert heel wat tijdswinst op en geeft betere resultaten. We gebruiken sensoren en scanners om de teelt en teeltevolutie in beeld te kunnen brengen en zo percelen met elkaar te kunnen vergelijken. Ook onze meststoffenstrooier met sectieafsluiting is gekoppeld aan de gps. Op basis van de resultaten van een grondanalyse en plantesapanalyse, diverse scans, mijn ervaring en teeltbeoordelingen, bepalen we welke velden voor lange bewaring (houdbaarheid van de wortelen) geschikt zijn. Om de wortelvliegschade te beperken, werken we al meer dan 20 jaar met plakvallen. Dat werkt perfect. Ik vind het belangrijk om elk jaar te investeren in nieuwe technieken en probeer ook minstens één keer per week alle percelen te bezoeken en te beoordelen. Via deze teeltkennis en het streven naar efficiëntie kunnen we wortelen van topkwaliteit telen en een hoog rendement halen tegen een lage kostprijs.”

Vermarkting

In de zomer wordt met de klembandrooier elke dag vers gerooid, in functie van de afzet. Vanaf begin oktober start de bewaring van kwaliteitswortelen op een temperatuur van 0,5 °C in de koeling. “De wortelen worden dan op het veld in kisten gerooid en gaan daarna direct in de koeling. De hoeveelheid en kwaliteit van de wortelen hou ik zowel tijdens de teeltfase, het rooien als de bewaring nauwgezet bij per perceel. Het wassen en verpakken van de wortelen gebeurt op bestelling, zodat we steeds de versheid van het product kunnen garanderen. We werken volgens het principe van de vrije markt en sluiten op voorhand geen prijscontracten af. Onze klanten zijn groothandels, grootkeukens, handelaars en warenhuisketens uit België, Frankrijk en Italië. We sorteren de wortelen in 5 klassen. Afhankelijk van de bestelling van de klant wordt het kaliber van de wortelen samengesteld. We verpakken ze in plastic zakjes van 0,75 tot 12 kg in onze eigen verpakking, of op vraag van de klant in een specifieke verpakking van de klant. Op elke zak is er een lotnummer gedrukt dat de herkomst bepaalt, zodat de traceerbaarheid steeds gegarandeerd is.”

Meer boeren in de kijker

Op het bedrijf van Johan en Christel Lavens vreten de vleesvarkens al enkele maanden een rantsoen met gefermenteerde...
Drie dames die voorbij fietsen, kijken naar het bord voor de deur van het St.-Amandshof in Pittem . Ze aarzelen even,...
Met een beredeneerde gewasbescherming en de inzet van wkk’s, dubbele energieschermen en diffuus glas, proberen...