Menu

Wat je van beren kan leren

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Bert De Coninck en Dirk Cobbaert

Leffinge (West-Vlaanderen)
KI Cobbaert: KI-station met 150 beren
Een overname is nooit evident, maar een overname van schoonvader op schoonzoon is een geval apart. Bert De Coninck nam begin dit jaar KI Cobbaert over van schoonvader Dirk en zet meteen de stap naar innovatie.

Nele Kempeneers

Een overname is nooit evident, maar een overname van schoonvader op schoonzoon is een geval apart. Bert De Coninck nam begin dit jaar KI Cobbaert over van schoonvader Dirk en zet meteen de stap naar innovatie. Met de app Bereslim wil hij beter communiceren met zeugenhouders en de informatie over de genetica die ze inzetten nog sneller laten doorstromen naar de veehouders.

De ouders van Bert hebben een tuincentrum gespecialiseerd in planten die zich thuis voelen in de zoute en winderige kustregio. Er was dus al affiniteit met de tuinbouw, maar de stap naar de varkenssector kwam er pas echt een jaar of vier geleden. “Mijn schoonouders polsten al geruime tijd of ik er niets voor voelde om in het KI-station te komen werken. Voordien heb ik allerlei verkoopfuncties gehad in de zadensector. Dat was erg leuk, maar de uitdaging bij KI Cobbaert kon ik niet laten liggen. Begin dit jaar heb ik KI Cobbaert officieel overgenomen, maar mijn schoonvader is nog heel actief in de dagelijkse werking.”

Werk en privé

Wordt er op familiefeesten alleen maar over KI gepraat? “Dat proberen we te vermijden. Mijn vrouw Charlotte en haar zus hebben er bewust voor gekozen om niet in het bedrijf te stappen, dus er moet ruimte zijn om het over andere dingen te hebben. Maar als we grotere plannen hebben, zoals nu de bouw van een nieuwe quarantainestal, wordt dat uiteraard wel besproken. De mening van iemand die niet dagelijks met het bedrijf bezig is, kan heel interessant zijn.” De samenwerking tussen Bert en Dirk verloopt vlot: “We hebben hetzelfde doel voor ogen, al is de weg ernaartoe soms verschillend. Gelukkig zijn we allebei niet het type om dingen op te kroppen en we communiceren heel direct als iets ons niet zint. Daarnaast hebben we gezorgd voor een heel duidelijke taakverdeling, waarbij we elk onze verantwoordelijkheid dragen.”

Gezondheid voor alles

Wat onderscheidt KI Cobbaert van andere KI-stations voor varkensgenetica? “Mijn schoonouders Lut en Dirk zijn gestart als zeugenhouders en hebben dus de praktijkkennis van de zeugenhouderij mee. Ze hebben zich gespecialiseerd in KI, maar bleven rekening houden met de noden van de varkenshouders”, vertelt Bert. “We hebben ook het voordeel dat we hier in een varkensarme regio zitten. Dat is zeer belangrijk voor onze bioveiligheid. Momenteel zitten er in onze nieuwe stal alleen PRRS-vrije beren, maar binnenkort zetten we ook de tweede stal op overdruk met luchtfiltratie. Dan gaan we naar een volledig PRRS-vrije status. Het allerbelangrijkste blijft dat iedereen die op het bedrijf komt of de stal betreedt onze hygiëneprotocollen nauwgezet opvolgt.”

Kwaliteit in sperma en genetica

De spermakwaliteit van elke sprong wordt in het laboratorium streng gecontroleerd op meerdere parameters. Wanneer de sprong goedgekeurd is, wordt er een langwerkende verdunner toegevoegd. Zo’n sprong kan tussen de 40 en 100 miljard bruikbare zaadcellen bevatten, afhankelijk van de leeftijd en het vermogen van de beer. De dosissen worden gekoeld en altijd op 17 °C bewaard, ook tijdens het transport. “We leveren steeds dagvers sperma, ook al weten we uit onderzoek dat de kwaliteit op dag 2 zeker even goed is. Zo kunnen zeugenhouders zelf beslissen wanneer ze willen insemineren.” Op basis van de prestaties van de beren, hun fokwaardeschatting en hun exterieur kiezen Bert en Dirk bij meerdere leveranciers de beste beren. Wanneer die ongeveer 8 maanden oud zijn, worden ze overgebracht. Ze verblijven eerst 6 weken in quarantaine. Daarna verhuizen ze naar een compartiment op de KI en worden ze meegeteld in de actieve berenstapel. Een beer blijft gemiddeld net geen 2 jaar in het KI-station. “We zitten inmiddels aan een vervangingspercentage van iets meer dan 50%, wat hoger ligt dan vroeger. Tevoren werd een beer alleen afgevoerd wanneer zijn beenwerk of zijn spermakwaliteit het liet afweten. Nu ruimen we ook beren op wanneer hun fokwaarden terugzakken. Alleen zo kan je als KI topgenetica garanderen.”

Bereslim

“Mijn eerste bedoeling met het ontwikkelen van de app Bereslim was een screening op erfelijke gebreken opzetten. Uit een sterkte-zwakte-analyse van ons bedrijf bleek dat we meestal pas feedback krijgen van de zeugenhouder bij zeer goede of mindere resultaten. Dankzij de app kunnen we korter op de bal spelen. Weinig zeugenhouders registreren de eindberen die ze inzetten en dus is het moeilijk om de beren te linken aan de prestaties van de biggen en vleesvarkens die ze voortbrengen. Ook hier biedt Bereslim een oplossing.

Gaandeweg is de app uitgegroeid tot een platform waarmee de zeugenhouder zijn gegevens over de nakomelingen van de ingezette beren kan terugkoppelen. Zo kunnen wij vroeger in actie komen bij problemen die zich voordoen en kan de zeugenhouder rekenen op nog betere genetica. De app is heel gebruiksvriendelijk en snel in te vullen, want er is zo al administratie genoeg. Als we voldoende zeugenhouders meekrijgen in dit verhaal, kunnen we hen rapportering aanbieden van hun eigen resultaten ten opzichte van de gemiddelde resultaten. Naast managementverschillen kunnen we ook genetica in kaart brengen. Je kunt bovendien onze catalogus vlot raadplegen met de app en bestellingen doorgeven. Er zijn dus heel wat mogelijkheden, maar we bekijken het stap voor stap.”

Meer boeren in de kijker

Luc Van Biesen
Op vraag van zijn afnemer schakelde varkenshouder Luc Van Biesen in 2010 over naar het afmesten van intacte beren. Luc...
Marc en Gert Cools uit Geel zetten in 2000 het ouderlijk bedrijf verder, samen met hun broers Jan en Guy. Ze hebben...
Vorig jaar verhuisden de 150 koeien van de familie Van de Keere naar hun nieuwe stal. Die verhuisbeweging hebben de...