Menu

Speciale kazen van De Moerenaar

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Tijs Dewicke en Lien Dezeure

Veurne (West-Vlaanderen)
Tijs Dewicke nam eind vorig jaar de kaasmakerij van zijn ouders over. Samen met zijn vriendin Lien Dezeure bouwt hij nu systematisch het bedrijf verder uit met steeds nieuwe kaasvariëteiten.

Kaasmakerij De Moerenaar ligt in een prachtig open poldergebied in de Westhoek. Tijs Dewicke nam eind 2015 de kaasmakerij van zijn ouders over. Samen met zijn vriendin Lien Dezeure bouwt hij nu systematisch het bedrijf verder uit met steeds nieuwe kaasvariëteiten. De melk wordt ter plekke geproduceerd, maar dat is het werk van de broer en vader van Tijs. De moeder van Tijs staat nog vaak in de winkel en ontvangt ook groepen in de mooie ontvangstzaal van De Moerenaar.

Toen vader en moeder Dewicke in 1984 het bedrijf aan de Middenweg in De Moeren overnamen, was het zeker niet vanzelfsprekend dat ze een kaasmakerij met thuisverkoop zouden uitbouwen. Maar op het bedrijf waren op dat ogenblik slechts twee melkkoeien en de invoering van het melkquotum sloot meteen het denkspoor van uitbreiding uit – tenzij natuurlijk de eigen verwerking, want daarvoor was nog wel ruimte in de quotumregeling.

En zo geschiedde. Geleidelijk werd de melkveestapel uitgebreid en steeg uiteraard de kaasproductie. Een eigen winkel en een ontvangstzaaltje kwamen er dan bij en intussen zijn er op het bedrijf ongeveer honderd melkkoeien, waarvan ze alle melk in de eigen kaasmakerij verwerken. Het melkveebedrijf wordt nu uitgebaat door vader Dewicke en de andere zoon Brecht, terwijl Tijs en zijn vriendin de kaasmakerij onder hun hoede hebben genomen.

Investeren in de toekomst

Tijs werkte na zijn studies Voeding aan de hogeschool van Gent nog twee jaar mee in het ouderlijk bedrijf, voordat hij eind 2015 het deel kaasmakerij overnam. Dat hij veel ambitie heeft, bewijst het feit dat hij samen met vriendin Lien dit jaar een volledig nieuwe kaasmakerij gebouwd heeft. Zo’n investering is zeker niet vanzelfsprekend in een periode dat de hele melkveehouderij in het slop zit. Het was trouwens geen gemakkelijke beslissing, omdat ze bijvoorbeeld geen VLIF-steun gekregen hebben. Volgens de ambtenaren was hun bedrijf te ‘industrieel’. Zo’n afwijzing is natuurlijk een serieuze streep door de rekening en het was dan ook een heel gedoe om de financiering rond te krijgen. Ze hebben er bijna een jaar over gedaan om alleen die al in orde te krijgen!

Ook het bijeenbrengen van alle toestellen en materialen was een grote uitdaging. De hele nieuwbouw-kaasmakerij werd gezet en geplaatst door niet minder dan 25 aannemers en bedrijven. De machines komen bijvoorbeeld uit Nederland en de rijpingsrekken uit Frankrijk. Voor het gebouw kozen ze heel bewust voor baksteen en dakpannen, zodat het geheel mooi integreert in het polderlandschap. Voor een bedrijf dat het ook moet hebben van groepsbezoeken en toeristen, is dat natuurlijk belangrijk. Maar het resultaat mag gezien worden en dat is wat op het einde telt.

Diversificatie in verkoop en productie

Bij de opstart van de kaasmakerij heeft de moeder van Tijs heel hard gewerkt om haar eigen product te verkopen, terwijl vader Dewicke op de boerderij voor de dieren zorgde. Markten doen, handelaars en winkeliers bezoeken om de kazen te verkopen, groepen ontvangen en in de hoevewinkel staan … Het was hard werken, maar het heeft resultaat gehad. Momenteel wordt 30% van de productie verkocht via de eigen winkel, een aantal marktkramers en collega’s met een hoevewinkel die hun kaas er graag bijnemen. Zij worden om de twee weken door Tijs beleverd. De andere 70% wordt verkocht via groothandelaars, die de kaas verder verdelen onder hun klanten. Die komen de kaas zelf ophalen op het bedrijf. Sinds dit jaar is er ook een kleine opening naar de retail, maar dat is voorlopig nog erg beperkt. De markten werden intussen stopgezet, behalve de zaterdagochtend in Nieuwpoort. Je kunt tenslotte je eigen klanten-marktkramers geen concurrentie aandoen.

Bij De Moerenaar produceren ze momenteel 22 verschillende kazen, waarvan er maar liefst 5 nieuw zijn sinds dit jaar. Zo lijken de Gouden Carolus Bierkaas en de Lucifer Bierkaas succesnummers te worden. Deze kazen bevatten inderdaad twee van de succesrijkste bieren van de Mechelse brouwerij ‘Het Anker’. De Coberger is de kaas die vandaag het best verkoopt, een soort paterskaas die het heel goed doet bij veel mensen. Volgens Tijs is het absoluut noodzakelijk om te mikken op speciale kazen voor nichemarkten. Het heeft geen zin om goudakazen te maken, omdat een kleine kaasmakerij onmogelijk kan concurreren met een kaas die Milcobel bijvoorbeeld op veel grotere schaal maakt.

De ontwikkeling staat intussen niet stil, want er zitten een paar ‘Bon Vivantkazen’ in de pijplijn om binnenkort in productie te gaan. Al deze vernieuwing vraagt natuurlijk veel werk, experimenteren, proeven en bijsturen en de kaas moet aan het eind ook nog door de klanten geapprecieerd worden.

  • Tijs en Lien zijn trots op hun twee succesrijkste kazen, de Coberger en de Moerengoud.

  • De prachtig afgewerkte gebouwen integreren mooi in het polderlandschap.

  • De ontvangstruimte wacht op de volgende groep.

  • Kaasmakerij De Moerenaar ligt in De Moeren, een prachtig open poldergebied in de Westhoek.

Meer boeren in de kijker

Drie dames die voorbij fietsen, kijken naar het bord voor de deur van het St.-Amandshof in Pittem . Ze aarzelen even,...
Tijdens de Dag van de Landbouw op zondag 21 september kan je 58 land- en tuinbouwbedrijven bezoeken. Druiven Dewit in...
Familie Roebben
De bel rinkelt voortdurend tijdens het gesprek met Michaël Roebben, pluimveehouder en akkerbouwer in het Limburgse...