Menu

Sluitkool als teeltafwisseling

Terug naar Boer in de kijker
Paul en Annie Demyttenaere-Degroote

Paul Demyttenaere

55 jaar
Zonnebeke (West-Vlaanderen)
Paul en Annie Demyttenaere-Degroote telen, samen met hun zoon Dieter, prei, sluitkool en knolselder.

In Zonnebeke baten Paul en Annie Demyttenaere-Degroote een groentebedrijf uit met prei, sluitkool, knolselder en courgettes. Toen hun zoon Dieter thuis bleef van school besloten ze de sluitkoolteelt uit te breiden, zowel voor de vers- als de industriemarkt.

De familie Demyttenaere teelt sinds 1990 kolen. Ze zijn overtuigd van het nut van teeltrotatie. “De combinatie van prei, sluitkolen en knolselder laat ons toe aan teeltrotatie te doen. De teelten brengen een drukke arbeidsplanning met zich mee, maar zorgen ook voor afwisseling in het werk en risicospreiding. Van januari tot juni leveren we prei en bewaarkool voor de versmarkt, van juni tot september courgettes, prei en vroege savooikool voor de industrie- en versmarkt en van oktober tot december kolen, knolselder en prei, eveneens voor de industrie- en versmarkt.”

Planten en gewasbescherming

Planten gebeurt met een zesrijige Ferrari-plantmachine. De ploegkouter voor het plantmechanisme is veel scherper en smaller dan bij andere plantmachines. Hierdoor kan je een betere, gelijkere diepte worden bereikt. Bovendien kan je veel sneller planten en is de ergonomie voor de planters ook beter.” Voor de rassenkeuze wordt vooral rekening gehouden met het afzetkanaal. “Wittekool voor de industrie vereist een productief ras dat een hoge opbrengst toelaat, terwijl voor afzet via de veiling vooral de bewaarkwaliteit van het ras een rol speelt. We telen één ras voor de vroege afzet en 2 rassen voor de late afzet. De savooien voor de verwerkende industrie kiezen we volgens de oogstperiode en in functie van mogelijke afzet. Voor de andere kolen overleggen we met de zaadhuizen en de teeltbegeleider van TACO.”

De onkruidbestrijding gebeurt volledig mechanisch door een tweetal keer te schoffelen. De koolvliegbehandeling vindt plaats op het moment dat de jonge koolplantjes nog in de plantbakken staan. De ziekte- en insectenbestrijding tijdens de teelt verloopt op basis van een waarnemings- en waarschuwingssysteem.

De diverse teelten zorgen voor een drukke arbeidsplanning, maar ook voor afwisseling in het werk en risicospreiding.

Paul Demyttenaere

Oogsten

Doordat de koolsoorten op diverse tijdstippen worden geplant, kan er vanaf juni tot half november worden geoogst. Om piekmomenten op te vangen, werkt de familie met vreemde arbeidskrachten via de seizoensregeling. Voor sluitkolen betekent dit dat in de plant- en oogstperiode enkele extra arbeiders worden ingezet. “De savooikolen voor de industrie en versmarkt worden het eerst geoogst, vanaf juni tot september. Rode- en wittekolen worden geoogst vanaf half september tot half november”, legt Dieter uit. “Het tijdstip en de behandeling van de kolen bij het oogsten hebben een grote invloed op de kwaliteit en de bewaarbaarheid. Bij het oogsten moet de kool goed gevuld zijn. Ze mag dus niet te jong zijn en er moet al een zekere afrijping ingezet zijn. Ook belangrijk is de celspanning. Als die te groot is, kunnen de kolen barsten bij het snijden of wegleggen. Op de oogstband worden de kolen door 3 personen gesneden en door 4 personen afgelegd in containers, met de snijvlakken steeds in dezelfde richting. Hierdoor is er geen schimmelbesmetting vanuit het snijvlak naar de onderliggende kool mogelijk, worden de kolen minder gekwetst en krijgen we een goede verdeling in de container. Omdat sorteren op het veld niet eenvoudig is, wordt elke container voorzien van een etiket met vermelding van het ras, veld en de oogstdatum. Hierdoor kan nadien, in overleg met de commerciële cel van de veiling, de afzet worden geregeld. Containers van de kopakkers worden ook steeds afzonderlijk en langs de zijkant van de koelcel geplaatst, zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn. Die kolen kunnen meestal minder lang worden bewaard.”

Leveren van bewaarkolen

Als de kolen uit de koelcel komen, worden ze eerst individueel bijgesneden en worden overtollige bladeren met perslucht weggeblazen. Zo komen de bladeren vlot los, zonder dat de kool onderliggend wordt gekwetst. Vervolgens worden de kolen via een transportband individueel gewogen en op basis van het gewicht automatisch gesorteerd in 4 gewichtsklassen. “De gesorteerde kolen worden aansluitend verpakt in diverse soorten verpakkingen, van de gewone EPS-kist (met 6 of 8 kolen) over netzakken tot kartonnen bigbags. Onze kolen worden in zo perfect mogelijke omstandigheden getransporteerd. Dat is zeer belangrijk, vooral om onze exportmarkt te kunnen behouden.”

Meer boeren in de kijker

“Een jaar of tien geleden had ik nooit gedacht dat we hier nooit ooit asperges zouden telen”, valt Fons...
Op de hoeve van Dirk Vandecruys en Ann Stevens werd er de voorbije maanden hard gewerkt. Ze bouwden een nieuwe...
Bloemkoolrijst als alternatief voor gewone rijst. Een prachtig voorbeeld van samenwerking in de keten rond het...