Menu

Schoon boeren in Oostvleteren

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Lieven en Lieve Pauwelyn-Devreese

Oostvleteren
Lieven en Lieve baten samen een melkveebedrijf uit met 70 Holsteins en enkele Brown Swiss en roodbonte koeien. Het sympathieke landbouwerskoppel doet mee aan de publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ van Inagro.

Lieven Pauwelyn en zijn echtgenote Lieve Devreese baten een melkveebedrijf uit in Oostvleteren. Duurzaamheid dragen ze hoog in het vaandel. Het sympathieke landbouwerskoppel doet ook mee aan de publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ van Inagro.

“Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van 8 land- en tuinbouwers uit de West-Vlaamse gemeenten Diksmuide, Houthulst, Vleteren en Lo-Reninge Via deze campagne wil Inagro de West-Vlamingen laten kennismaken met de landbouwers in hun buurt. 
Lieven is de jongste van negen kinderen en de enige die het landbouwbedrijf van zijn ouders dertig jaar geleden wilde overnemen. “Op mijn achttiende hebben ze mij voor de keuze gesteld. Ik heb toen voor de boerderij gekozen, maar eigenlijk weet je niet waar je aan begint. Misschien maar goed ook.” Lieve is de vijfde van acht kinderen en komt ook uit een landbouwersgezin. Beiden delen dan ook de liefde voor het vak. Samen hebben ze vier kinderen. Stijn, Goedele, Maarten en Korneel komen tijdens de weekends vaak helpen op het bedrijf. 
De eerste jaren hebben Lieven en Lieve een grote inhaalbeweging moeten doen om mee te kunnen. “De varkens vertrokken uit de stallen, het aantal teelten werd beperkter en we gingen ons meer specialiseren in melkvee. In het begin hebben we zelfs nog vijf jaar melk verwerkt tot zuivelproducten, maar dat was zeer arbeidsintensief. Toen we ons quotum konden uitbreiden zijn we daarmee gestopt.” 

Ik zou echt niet weten wat ik zou doen als ik geen landbouwer geworden was. 

Lieven Pauwelyn

Plattelandsklassen

Nu hebben ze een tachtigtal Holsteins, Brown Swiss en roodbonte koeien en zo’n 43 ha gras en maïs als ruwvoederteelt. Lieven houdt zich bezig met de beesten en met het veldwerk terwijl Lieve de koeien melkt en kinderen van de lagere school ontvangt. “Elk jaar, al meer dan 20 jaar, bezoeken een vijftien- tot twintigtal groepen ons bedrijf, zowel in het voor- als in het najaar. Een groep ontvangen is een intense bezigheid, maar het geeft me telkens weer een positieve energie. Het is leuk om met de kinderen om te gaan, hen respect en liefde voor de natuur en dier bij te brengen en hen bewust te maken hoe je zorgzaam omgaat met de dieren en voeding. Tijdens het melken kunnen de kinderen meehelpen, wat de meesten heel leuk vinden. Telkens krijgen ze bij op het einde een beker lekkere verse melk en dat is de kers op de taart. Heerlijk die gezichtjes”, mijmert Lieve. “Ik wil hen ook graag het belang van rauwe melk drinken bijbrengen door hen aan te sporen die te halen bij de boer zelf.”

Volgens Lieven vormen veel kinderen hun idee over de landbouw na een bezoek aan een kinderboerderij. “Maar dat geeft een vertekend beeld. Op een kinderboerderij is beleving erg belangrijk, worden de dieren geaaid en gevoederd, maar spreekt men bijvoorbeeld nooit over slachten voor vlees, terwijl dat net een essentieel onderdeel is van de veeteelt.”

Lieve: “Ook dat thema snijden we aan. Je mag het niet verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je dat goed kadert.”

“Ons bedrijf is eigenlijk niet zo speciaal. Hier in de buurt zijn er veel bedrijven zoals het onze. Maar met onze bedrijfsbezoeken en met de campagne ‘Schoon Boeren’ richten we ons wel naar niet-boeren, zowel naar kinderen als naar volwassenen. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De afstand tussen producent en consument is vandaag veel te groot. Door de huidige sanitaire regels is het niet meer mogelijk om zomaar een varkens- of pluimveebedrijf te bezoeken, maar in de melkveehouderij gaat dat gelukkig wel nog. In onze sector zie je veel open stallen, al zijn er niet meer zo heel veel melkveehouders die hun koeien nog op de weide laten. Wij doen dat wel nog.”

Lieve en Lieven hebben ook een zwak voor architectuur. Het woonhuis dat bij de hoeve hoort dateert van 1876, maar werd 20 jaar geleden volledig gerenoveerd. Het past ook erg mooi bij de nieuwe stal en machineloods. In de loods hangt een vogelkast waarin kerkuilen wonen. Het is een van de manieren waarop de familie Pauwelyn de biodiversiteit in stand probeert te houden. “Voor de bouw van de nieuwe loopstal, vijf jaar geleden, gebruikten we recuperatiestenen. Zo sluit de stal mooi aan bij de rest van de omgeving. Het oog wil ook wat. In de melkstal lieten we een groot raam laten plaatsen. Zo blijf ik contact houden met de buitenwereld tijdens het melken”, zegt Lieve.

De voorbije dertig jaar is de landbouw heel erg veranderd. Wie nu niet investeert, kan niet meer mee en de investering zijn groot, terwijl de toekomst onzeker is. “We proberen op elk vlak duurzaam te werken, maar dat kan je enkel maar als je bedrijf economisch en ecologisch in evenwicht is. Je inkomen moet voldoende groot zijn om in ecologische maatregelen te kunnen investeren. Aan duurzaamheid hangt een prijskaartje. Toch vindt Lieven landbouwer een van de mooiste beroepen ter wereld. “Ik zou echt niet weten wat ik zou doen als ik geen landbouwer geworden was. Het is een fijn beroep, maar het mag geen eiland zijn waarop je zit. Als landbouwer moet je af en toe ook in dialoog gaan met de maatschappij en dat is moeilijk als je je enkel in landbouwkringen beweegt.” Daarom hebben beiden nog een leven buiten de landbouw. Lieven is gepassioneerd door geschiedenis. Zijn engagement als bestuurslid van het plaatselijke Davidsfonds sluit daar mooi bij aan. Lieve zit in  een stiltewerkgroep en is bestuurslid van KVLV. Ook heeft Lieve thuis haar eigen massagepraktijk, waar ze al 12 jaar intuïtieve massages geeft. “Zorg en zelfzorg vind ik heel belangrijk, dit sluit aan bij mijn liefde voor mens natuur en dier.”

Meer boeren in de kijker

Pieter Van Poucke en zijn echtgenote Annelies Marchand baten hoeveslagerij en boerderij De Vierklaver in Lokeren uit...
Op het eerste gezicht baten Niels en Nathalie een conventioneel melkveebedrijf uit. Behalve dan dat het zeer sterk...
Toen Gino Nollet in 2008 zijn mest aan het mixen was, ging het allemaal vreselijk mis. Omdat zijn vleesvarkens opeens...