Menu

Managementsysteem verbetert prestaties en gezondheid van kippen

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Familie Vangeloven-Mentens

Bree (Limburg)
De familie Vangeloven baat in Bree het bedrijf Mevakip met 160.000 vleeskuikens uit, verspreid over vijf stallen. Begin volgend jaar wil ze fors uitbreiden.

De familie Vangeloven baat in Bree het bedrijf Mevakip met 160.000 vleeskuikens uit, verspreid over vijf stallen. Begin volgend jaar hoopt ze een uitbreiding naar 305.200 kuikens over acht stallen rond te hebben. Dankzij het managementsysteem Broiler Insight van Porphyrio kon ze de prestaties en gezondheid van hun kippen efficiënter monitoren en verbeteren.

Willy Vangeloven studeerde af als elektricien. Zijn ouders hadden in Bree een rundveebedrijf, dat door zijn broers werd voortgezet. “Jean Spreuwers van voedergroep De Heus overtuigde me om in de pluimveehouderij te stappen”, vertelt Willy. “We startten in 1989 met een stal voor 21.000 vleeskuikens en breidden geleidelijk uit tot vijf stallen met een totale capaciteit van 157.200 kippen.” Echtgenote Gerda werkt fulltime mee op het bedrijf. Zoon Jorrit studeerde af als bachelor in de agro- en biotechnologie (specialisatie intensieve veehouderij) in Geel. Hij deed stage op twee vleeskuikenbedrijven, een moederdierenbedrijf en broeierij Belgabroed. Jorrit heeft twee zussen, Yoni (20) en Julie (15). “De vergunning voor drie bijkomende stallen – waardoor we op een capaciteit van 305.200 kippen komen – is net rond. Met Nieuwjaar nemen we al twee stallen in gebruik en stapt Jorrit mee in het bedrijf.” De kuikens komen van broeierijen Belgabroed en David. Alle stallen beschikken over warmtewisselaars. De Heus regelt de afzet van de kippen aan diverse slachterijen.

Galluvet en Pehestat

Liesbet Van Steenbergen is pluimveedierenarts bij pluimveedierenartsenpraktijk (DAP) Galluvet in Lummen. Galluvet is actief in het oostelijk deel van Vlaanderen, Wallonië, Zuid-Nederland en Noordoost-Frankrijk. In oktober 2016 startte Galluvet samen met Degudap, een pluimveedierenartsenpraktijk uit Izegem, de joint venture Pehestat (PErfomance and HEalth STATistics) op. Marleen Princen is projectmanager bij Pehestat. “Pehestat verzamelt gegevens uit de pluimveesector zoals dierengezondheid, welzijns- en zoötechnische gegevens. Aan de hand van die datacollectie proberen we verbanden te leggen en probleemoplossend advies te geven”, legt Marleen uit. “Om de zoötechnische data van de bedrijven te verzamelen en te analyseren maken we gebruik van de Smart Farm Assistant (SFA) van Porphyrio, een cloud gebaseerde tool die het mogelijk maakt om alle relevante info op de bedrijven efficiënt te verzamelen. Deze SFA bevat ook een beveiligd platform, waarop alle documenten van het verplichte bedrijfsregister digitaal beschikbaar zijn (toedienings- en verschaffingsdocumenten, contracten, voerbonnen, laboresultaten, slachtrapporten …). De DAP’s stellen hun documenten op deze manier ter beschikking.” Bij de familie Vangeloven kan ook De Heus ‘meekijken’ naar de technische gegevens en daar zaken uit afleiden. Zo kan de voederfirma uit de hoeveelheid voeder het slachtgewicht van de kippen bepalen.

“De dierenartsen maken een digitaal toedienings- en verschaffingsdocument. Zo wordt het medicijngebruik meteen in een database weggeschreven en kan er makkelijker geanalyseerd en bijgestuurd worden. Ook voor de andere stakeholders in de pluimveesector willen we door het samenbrengen van verschillende soorten data de mogelijkheid tot een betere analyse en oplossingen bieden”, aldus Marleen.

Meten is weten

Jorrit hield als jongere al veel cijfergegevens van de jonge kuikens bij in Excelbestanden: hun afkomst, uitvalspercentage dat gekoppeld werd aan de ouderdom van de moederdieren, het voer dat die moederdieren kregen, de voederconversie … “Aan de hand daarvan kon ik enkele koppels van moederdieren bepalen die ik al dan niet graag had. Die voorkeur gaven we dan door aan de broeierij”, aldus Jorrit. “Tijdens een stage op een Nederlands vleeskippenbedrijf leerde ik het verschil bepalen tussen wat de moederdierenkoppels deden en wat de kippen hier presteerden. Ik merkte toen dat we van twee opeenvolgende rondes van dezelfde moederdieren minder kuikens kregen. Dat speelt dus ook een rol.” Bedrijfsdierenarts Johan Van Erum van Galluvet introduceerde het Porphyriosysteem op het bedrijf Vangeloven, als een van de eerste bedrijven in 2015. “We beschikten al over het FarmConnect-systeem voor centrale dataopslag van Stienen, waaraan het makkelijk gekoppeld kon worden”, verduidelijkt Willy.

Inzicht in je kuikens

Broiler-Insight, de software van Porphyrio, zorgt ervoor dat registraties (temperatuur, voeder, water, uitval, leeftijd …), ongeacht het type van je stalcomputers, sensoren of software, automatisch worden doorgestuurd. De gegevens kunnen op drie manieren worden ingelezen: ofwel voert de pluimveehouder ze manueel in, ofwel met behulp van een hokkaartscan (kaart waarop hij de data kan schrijven, die dan via een smartphone kan worden gefotografeerd en doorgestuurd. Porphyrio verzorgt dan het ingeven van de data), ofwel via een automatische koppeling met de stalcomputers. Naast de stalcomputers, wordt de informatie gecombineerd met andere databronnen zoals de voerfabriek, afkomst van de dieren (broederij), info dierenartsen enzovoort. De analyse van de gegevens gebeurt op basis van big data-technieken via de Smart Farm Assistant op basis van meer dan 10 jaar wetenschappelijk onderzoek door de data-analisten en veeteeltexperts van Porphyrio. De terugkoppeling van de resultaten gebeurt via een interactief dashboard met icoontjes en overzichten. Zo heeft de pluimveehouder een snel overzicht van de stand van zaken. Daarbij worden de meetgegevens uit de stal vergeleken met wat je van je vleeskippen zou verwachten in een optimale situatie. Er wordt ook gewerkt met grafieken, waarmee stallen met elkaar worden vergeleken. Via de optionele Early Warning-melding word je meteen gewaarschuwd, zodra de waarden afwijken van het normale gedrag van je kippen. Dat kan bijvoorbeeld doordat er een drinklijn is verstopt, waardoor de kuikens minder drinken. Via het intuïtieve dashboard op je smartphone, pc, laptop of tablet zie je meteen in welke stal zich een probleem voordoet. Zo krijg je gezondere vleeskippen, die optimaal produceren met een efficiëntere voederconversie en een grotere winst. “Je kunt mooi in grafieken zien wat je kuikens dagelijks eten en drinken. Ook de verschillen tussen stallen en vorige rondes kun je makkelijk met elkaar vergelijken. Je kunt ook zelf je parameters kiezen”, somt Jorrit enkele voordelen van het systeem op.

Hoe langer je ermee werkt, hoe meer zaken je kunt afleiden. “Zo kunnen we, als we iets veranderd hebben, makkelijk terugkijken naar vorige rondes en afleiden of dat een goede beslissing was”, verduidelijkt Willy. “De analyse gebeurt in samenwerking met de dierenarts. Het is dus geen nattevingerwerk. Je speelt gewoon veel korter op de bal. Als je merkt dat er iets niet klopt, kun je sneller bijsturen. Zo merkten we een dip in de curve van de voeropname en konden we die rechttrekken door sneller om te schakelen van kruimel- naar korrelvoer. Ook naar antibioticagebruik is het positief: je kunt het klimaat sneller bijsturen, waardoor de kuikens minder snel ziek worden en je ze dus ook geen antibiotica hoeft te geven.”

De familie Vangeloven is alvast overtuigd van de vele troeven van het systeem. Die zullen op termijn Jorrit helpen als hij het bedrijf zal overnemen. De ouders van zijn vriendin Joyce hebben ook een vleeskippenbedrijf in Lommel, dus dat komt wel goed.

  • Willy Vangeloven in een van de vleeskippenstallen van het bedrijf.

  • Willy en Jorrit Vangeloven in gesprek met pluimveedierenarts Liesbet Van Steenbergen en Marleen Princen van Pehestat.

  • Met de Smart Farm Assistant van Porphyrio wordt alle relevante info op het pluimveebedrijf, zoals het waterverbruik door de kippen, efficiënt verzameld.

  • Zicht op de vleeskippenstal.

  • Via de 'Early Warning'-melding krijg je meteen een sms zodra de waarden afwijken van het normale gedrag van je kippen, bijvoorbeeld doordat er een drinklijn is verstopt.

Meer boeren in de kijker

Het pittoreske stadje Mesen ligt tussen de glooiingen van de West-Vlaamse heuvels. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd...
Mathieu en Tine ontmoetten elkaar op het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) in Roeselare, waar ze...
In Bornem kan je op de Dag van de Landbouw drie bedrijven bezoeken. Het gaat om een melkvee-, een akkerbouw- en het...