Menu

Pakstation als meerwaarde voor het leghennenbedrijf

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Koen en Hilde Timmerman-Van Dousselare

Sint-Kruis (West-Vlaanderen)
Koen en Hilde Timmerman baten een bedrijf met 99.500 scharrelkippen uit. De geleidelijke uitbouw van een eierpakstation zagen ze als een goede verbredingsactiviteit en meerwaarde voor hun bedrijf.

Koen en Hilde Timmerman baten in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, een bedrijf met 99.500 scharrelkippen uit. De geleidelijke uitbouw van een eierpakstation zagen ze als een goede verbredingsactiviteit en meerwaarde voor hun bedrijf.

In 1960 richtte Koens vader Georges een bedrijf met 1200 leghennen op in Sint-Kruis. Stelselmatig breidde hij zijn bedrijf uit en schakelde hij het om van een scharrel- naar een kooihuisvesting. Koen begon in 1990 op dezelfde locatie met het houden van 28.000 leghennen in een kooisysteem. “Nadat we het bedrijf enkele jaren samen uitbaatten, nam ik het in 1994 over”, steekt Koen van wal. “Om sanitaire redenen en omdat ik me wilde specialiseren in leghennen, bouwde ik de eigen opfok geleidelijk af. In 1992 bouwden we een nieuwe stal, twee jaar later verbouwden we een bestaande stal, allebei met automatische eierverzameling en mestdroging, zodat we konden uitbreiden naar 72.000 leghennen.” Nog in 1994 trouwde Koen met sociaal assistente Hilde. Zij werkt sinds 2002 voltijds op het bedrijf. Het koppel heeft drie zonen: Brecht (17), Matthias (15) en Wout (10).

Verdere uitbouw bedrijf

“In 2000 investeerden we in een mestdroogtunnel en mestopslag. De mest wordt voorgedroogd in de stallen en nagedroogd in de droogtunnel met ventilatielucht uit de drie stallen tot boven 80% droge stof, waarna hij wordt opgeslagen voor afzet in Frankrijk”, vervolgt Koen. “In 2012 bouwden we een nieuwe volièrestal met wintertuin voor 48.000 scharrelkippen. De stal is uitgerust met het RED-L (Rusten, Eten, Drinken en Leggen)-volièresysteem van Vencomatic. Ook de twee bestaande kooistallen bouwden we om naar scharrelstallen, want de afzet van scharreleieren biedt op lange termijn meer zekerheid. Daarin werd het Colony 2000-systeem van Big Dutchman geïnstalleerd. Onze drie stallen hebben een overdekte uitloop (wintertuin), een meerwaarde op het vlak van dierenwelzijn en eierafzet.”

In 2004 waren Koen en Hilde al gestart met hun eierpakstation Ovo West. “Dat zagen we als een verbreding van onze landbouwactiviteiten. Een verdere uitbouw van ons leghennenbedrijf was door plaatsgebrek en gewestplanbestemmingen geen optie. We wilden wel een stuk meerwaarde creëren door een schakel over te slaan”, verklaart Koen de keuze. “Via de overname van een eierhandel en de uitbouw van contacten groeide ons pakstation stelselmatig. Eerst commercialiseerden we onze eigen eieren, waarbij we er bewust voor kozen om dit niet onder een merknaam te doen om onze kostprijs te beheersen en een zo breed mogelijk afzetkanaal – met meerdere klanten, soms ook met kleinere volumes – te kunnen bedienen om het risico te spreiden. Dat is misschien niet zo efficiënt, maar biedt wel meer zekerheid. Sinds 2005 kopen en verpakken we ook eieren van zeven andere legbedrijven om ons aanbod meer te spreiden. Daar halen we ongesorteerde eieren af nadat we ergens eieren hebben geleverd.”

Afzet vooral aan zuivelgrossiers

Ovo West verhandelt 2 à 2,5 miljoen eieren per week. “Het grote eierassortiment met diverse soorten, klassen en verpakkingen vormt een hele uitdaging. We sorteren zo’n 60% kooi- en 40% scharreleieren. De kooieieren gaan naar grossiers in zuivel en (bakkerij)grondstoffen, de scharreleieren vooral naar de retail. Witte kooieieren gaan vooral naar de joodse gemeenschap en allochtonen in grootsteden. Regelmatig exporteren we ook eieren naar onze buurlanden en in afnemende mate naar derde landen. Vraag en aanbod van eieren goed op elkaar afstemmen vormt de grootste uitdaging. Een goede planning voor ons eigen leghennenbedrijf en voor onze vaste leveranciers is dus nodig. Soms verkopen we een deel van de eieren ongesorteerd aan een verwerker of een ander pakstation. Verder verhandelen we ook eiproducten (vloeibare eiproducten, gekookte en gepelde eieren).”

Vraag en aanbod van eieren goed op elkaar afstemmen is onze grootste uitdaging.

Koen en Hilde Timmerman-Van Dousselare

Goede taakverdeling

Terwijl Hilde de gewone en personeelsadministratie en het kwaliteitssysteem op het bedrijf opvolgt, heeft Koen een overkoepelende functie, met onder meer de aan- en verkoop van eieren, het verwerken van bestellingen en het aansturen van twee halftijdse medewerkers die de dagelijkse werkzaamheden op het legbedrijf uitvoeren. Het pakstation wordt aangestuurd door Koen en Hilde, de opvolging op de werkvloer gebeurt door een medewerker. Er werken zeven medewerkers en enkele uitzendkrachten. Die sorteren en verpakken vooral eieren en laden en lossen vrachtwagens. “Via de extra aan- en verkoop van eieren in de handel probeer ik tekorten en overschotten bij te sturen. Ons bedrijf is zowel IFS (International Food Standard)- als KAT-gecertificeerd.”

Uitgekiende verwerking

Bij aankomst op het pakstation worden de eieren zo snel mogelijk automatisch gesorteerd. “Ook de controle verloopt automatisch met een camerasysteem. Daarbij worden eieren met open breuk en vuilschaligheid gedetecteerd en apart verpakt voor industriële verwerking. Daarna worden de ‘goede’ eieren automatisch met de punt naar beneden gebracht voor een goede bewaring, passeren ze de crackdetectie en worden ze elektronisch gewogen. Op onze eigen eieren printen we de eicode; bij de aangekochte eieren is die al geprint op het legbedrijf. Tot slot worden de eieren verpakt in de door de klant gevraagde verpakking. We zijn daar heel flexibel in: van kleine tot grote hoeveelheden, onder private label … Alle aangevoerde eieren worden binnen twee dagen gesorteerd en getransporteerd naar de klant.”

Werken aan optimalisatie

Dit jaar wil Koen in diverse stappen een volledig geautomatiseerd en sluitend traceringssysteem implementeren in zijn pakstation. “Via een verdere optimalisatie en doorgedreven prospectie willen we het zo goed mogelijk laten draaien. Sommige klanten vragen vaste prijsafspraken voor een half of heel jaar. Dat is altijd een moeilijke oefening, want als we eieren te goedkoop aanbieden, is er geen marge en als we ze te duur aanbieden, verkopen we niets. Het is dus vaak ‘op eieren lopen’. Vorig jaar doorliep ik het Agrocoachproject van het Innovatiesteunpunt. Ik probeer nu meer te delegeren, waardoor ik mezelf meer vervangbaar maak. Ons leghennenbedrijf valt goed te combineren met het pakstation, maar een goede opvolging van het personeel, onderhoud en bedrijfsveiligheid zijn wel essentieel.”

  • Koen en Hilde Timmerman-Van Dousselare zagen de uitbouw van een eierpakstation als een goede verbredingsactiviteit en meerwaarde voor hun bedrijf.

  • De eieren van de 99.500 scharrelkippen worden via de eierband aangevoerd.

  • De eieren worden via de eierband aangevoerd.

  • Voor de automatische sortering worden handmatig al onbruikbare eieren uitgesorteerd.

  • Zicht op het pakstation met sorteer- en verpakkingsmachines.

  • Witte kooieieren gaan vooral naar de joodse gemeenschap en naar allochtonen in grootsteden.

Meer boeren in de kijker

Melkveehouder Roger Croé is provinciaal voorzitter voor Boerenbond Oost-België en zakt dus geregeld af naar Leuven...
De familie Vangeloven baat in Bree het bedrijf Mevakip met 160.000 vleeskuikens uit, verspreid over vijf stallen. Begin...
Bij groentebedrijf Gebroeders Vercammen in Koningshooikt is het in oktober alle hens aan dek, want Halloween komt eraan...