Menu

Oog voor landschap en natuur

Terug naar Boer in de kijker
Guido De Nocker

Guido De Nocker

49 jaar
Kruibeke (Oost-Vlaanderen)
Guido baat een gemengd bedrijf uit met melkvee, zuivelververwerking, zoogkoeien, zeugen en vleesvarkens en akkerbouw.

Guido De Nocker baat samen met zijn vrouw Veronique De Wilde een gemengd landbouwbedrijf uit in Kruibeke. Veronique doet er voornamelijk de melkverwerking en thuisverkoop. Samen hebben ze drie kinderen. Een zoon werkt mee op het bedrijf als landbouwhelper. Guido is erg geëngageerd. Hij is niet alleen voorzitter van de lokale bedrijfsgilde, maar ook lid van de beheercommissie van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR) én voorzitter van de Agrobeheergroep Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Zelf heeft hij geen percelen in het betreffende gebied, maar de problematiek ligt hem wel nauw aan het hart.

“Het GOG KBR was zo’n 700 ha groot, waarvan ongeveer 400 ha landbouwgrond. In 2000 besliste men dat dit 300 ha slikken en schorren, 300 ha bossen en het overblijvende deel vogelgebied moesten worden. Dat was erg confronterend voor de landbouwers. Hoewel we tegen deze plannen waren, hadden we nog voor de start van de onteigeningen het gevoel dat we met die andere partijen moesten blijven praten en overleggen. We waren onze velden en weiden dan wel kwijt, maar die moesten wel nog onderhouden worden. Hierin zagen we mogelijkheden die naar een win-winsituatie moesten leiden. Mits het naleven van randvoorwaarden konden we hiervoor immers betaald worden via een onderhoudscontract. Onze bedrijfsgilde Wase Scheldekant werd voor deze aanpak trouwens bekroond als een van de laureaten van de Innovatiecampagne in 2006.

 

 

Wij staan open voor de vragen en noden over natuur en landschap in onze omgeving.

Guido De Nocker

In 2007 werd de beheercommissie GOG KBR opgericht. Daarin ben ik bestuurslid om de landbouwbelangen te verdedigen. Eén van de Europese doelstellingen voor dit gebied is bijvoorbeeld het realiseren van 100 weidevogelbroedparen (tureluur, kievit, grutto en scholekster) door een optimaal weidvogelgebied voor deze soorten te creëren. Dit betekent een schrale weide nastreven, zonder risico op predatoren. Maar hoe lok je (voldoende) weidevogels naar dit gebied? Om daarop antwoorden te krijgen, bezochten we onder meer enkele Nederlandse projecten. Het is daar dan wel een volledig andere situatie, maar je leert toch uit elkaars aanpak. Hier wordt immers ook bosgebied gerealiseerd en in bomen zitten roofvogels … en dat zijn predatoren voor de weidevogels. We moeten hier dus verschillende doelstellingen realiseren die niet altijd even goed samengaan. Het is dus belangrijk om alles goed af te stemmen en het gebied te optimaliseren.”

Bij de oprichting van Eco2 dachten Guido en de betrokken collega’s onmiddellijk dat dit project goed aansloot bij hun eigen situatie. “Ons verhaal en onze werking pasten helemaal in dit nieuwe project. Daarom hebben we hier een eigen ABG opgestart. Mathias werd onze regiocoördinator. We kunnen bij hem terecht met onze vragen en hij coördineert ook onze vergaderingen. Hij geeft de nodige ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Leuven.

Onze ABG KBR telt vandaag 18 leden waarvan 5 bestuursleden. We betrekken echter alle 38 boeren met een onderhoudscontract in het GOG KBR bij onze vergaderingen. We worden ook voortdurend geconfronteerd met nieuwe zaken. Zo kregen we nu instructies dat we het rietgras moeten maaien, want dat trekt geen weidevogels aan door verstoring van de open vlakte. Vandaag worden we ook meer en meer geconfronteerd met de vos, opnieuw een predator voor de weidevogeleieren en kuikentjes. Ook dat bespreken we in de ABG.

Onze ABG is ontstaan vanuit het strakke keurslijf van het GOG KBR waarbij we een volledige win-winsituatie willen realiseren waarbij de weidevogel primeert. Maar her en der in het land werden reeds heel diverse spontane initiatieven gerealiseerd bijvoorbeeld omtrent bloemenranden, erosie, trage wegen, enzovoort. Ik vind dit een positieve evolutie. In tegenstelling tot wat menig ‘groene jongen’ denkt, toont dit immers aan dat wij als landbouwers open staan voor de vragen en noden over natuur en landschap in onze omgeving, als dat maatschappelijk relevant is én inpasbaar in de bedrijfsvoering!”

Meer boeren in de kijker

Marc Govaert en Nicole van de Bilt uit Sint-Jan-in-Eremo namen in 1992 het akkerbouwbedrijf van Marcs ouders over en...
Denys Carrots is een familiebedrijf uit Meulebeke dat elk jaar ruim 9000 ton wortelen teelt voor de versmarkt. Na...
Ton Jansen uit het Antwerpse Brecht is trekker van de werkgroep Geitenhouderij van Boerenbond en behoort tot de eerste...