Menu

Minder antibiotica, betere resultaten

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 
Varkenshouder Erik Breemans

Erik Breemans

42 jaar
Bree (Limburg)
Gesloten bedrijf met 230 zeugen. Erik neemt deel aan het project 'Red AB'.

Varkenshouder Erik Breemans uit Bree stapte enkele jaren geleden in het project ‘Reductie Antibioticumgebruik’. Hij gebruikt nu minder antibiotica én realiseert betere productieresultaten.

Erik nam 20 jaar geleden het gemengde bedrijf van Eriks ouders in Bree over. “Mijn ouders hielden naast hun rundveebedrijf ook 500 vleesvarkens in contractteelt. Ik had voorkeur om de varkenstak uit te bouwen. Er kwam dus bijna onmiddellijk een nieuwe zeugenstal voor 120 dieren. In 1996 verbouwden we de rundveestal naar een gecompartimenteerde vleesvarkensstal. Drie jaar geleden breidden we uit naar 230 zeugen met afmest.” Erik runt het varkensbedrijf in zijn eentje. Zijn echtgenote Ingrid werkt buitenshuis.

Deelnemer project

“Vroeger was ik niet zo met bioveiligheid bezig”, geeft Erik toe. “Op aangeven van de firma Schippers pakten we al enkele zaken beter aan dan voorheen. Zij beschikken immers over een eigen programma rond bioveiligheid. In 2010 was er een oproep vanuit de sector om deel te nemen aan het project ‘Reductie Antibioticumgebruik’ (Red AB). Samen met mijn dierenarts, besliste ik om mee te doen. Antibioticumgebruik is immers een thema dat iedereen aanbelangt. Zo ben je voorbereid op wat de toekomst brengt.”

De deelnemende varkenshouders moesten een hele waslijst vragen beantwoorden en kregen tot nu toe 3 bedrijfsbezoeken, waarbij de nodige adviezen werden geformuleerd en opgevolgd. “Onderzoekster Merel Postma lichtte de externe en interne bioveiligheid en het medicatiegebruik op ons bedrijf grondig door. Die eerste bedrijfscheck gebeurde net na onze uitbreiding. Merel gaf ons heel wat tips ter verbetering van onze bedrijfsvoering, maar natuurlijk is niet alles zomaar implementeerbaar op een bestaand bedrijf.” De advisering had effect. Dat bleek uit de resultaten van de tweede uitgebreide bedrijfsopvolging in 2012. Vooral het gemiddeld aantal levend geboren biggen en het productiegetal evolueerden positief. Ook de cijfers van de externe en interne bioveiligheid – op basis van de Biocheck– stegen tot boven het gemiddelde van alle deelnemers. Nog belangrijker is dat het antibioticumgebruik mooi daalde dankzij de geformuleerde adviezen. Erik gebruikt vooral bij de biggen en vleesvarkens heel wat minder preventieve antibiotica dan voorheen. De totale behandelingsincidentie daalde naar 82, waardoor Erik nu tot de categorie ‘eerder weinig antibioticumgebruikende veehouders’ behoort.

Andere aanpak

“Al sinds mijn start als varkenshouder pas ik het driewekensysteem toe. Dat werkt handig als je alleen bent. Er zitten zo’n 33 zeugen per groep. Vroeger was ik de hele dag met allerlei werkjes tegelijkertijd bezig. Sinds ik de adviezen van Red AB opvolg, werk ik veel gestructureerder. Als een taak klaar is, is ze nu ook effectief gedaan. Ik volg nu ook logische looplijnen bij mijn werkzaamheden. Zo zal ik steeds starten in de kraamstal, vervolgens naar de drachtigezeugenstal en de biggenbatterij gaan en eindigen in de vleesvarkensstal. Die rondgang doe ik zeker tweemaal per dag. Telkens ik naar een andere afdeling ga, wissel ik bovendien van outfit. Dat lijkt veel moeite, maar eens die klik in je hoofd is gezet, verloopt dat vlot en zonder nadenken.

Je moet volledig achter deze aanpak staan, anders heeft het geen zin.

Erik Breemans

Wanneer ik dieren behandel, neem ik een andere naald per toom biggen of per groep zeugen. Vroeger gebruikte ik een naald zolang ze meeging. Idem dito voor de castratiemesjes. Je stond er niet bij stil dat je infecties kon overdragen op gezonde dieren. Het preventief toedienen van een langwerkend breedspectrum antibioticum bij de jonge biggen gebeurde ook standaard. Op advies van Merel doe ik dit niet meer. Ik behandel individueel indien nodig en gebruik jodium voor het ontsmetten van de wondjes bij castratie.

De vrachtwagen die de slachtvarkens en -zeugen afhaalt, komt enkel op de vuile weg achter het bedrijf. De chauffeur betreedt nooit de stallen en hij moet bedrijfseigen kledij dragen. Onze varkens worden trouwens steeds op zondagavond geladen, daardoor komt hier gegarandeerd een propere vrachtwagen. Onze ongediertebestrijding loopt al 3 jaar in samenwerking met Schippers. Zij komen om de 6 à 7 weken de vallen controleren. Zelfs onze hond heeft intussen geleerd om uit de stallen te blijven.”

Samen met al deze maatregelen om de externe en interne bioveiligheid te verbeteren, verminderde ook het preventieve antibioticumgebruik. “Samen met mijn bedrijfsdierenarts werkten we een nieuw uitgebreid vaccinatieschema uit. De jonge zeugen worden nu acht keer geënt tussen een leeftijd van 10 en 32 weken. De zeugen worden ook nog bij de dracht en na het werpen gevaccineerd. Daarvan zien we intussen positieve effecten: ook het curatieve geneesmiddelengebruik verlaagde. Dat betekent niet zozeer minder kosten, maar wel veel minder miserie in de stallen. Je ziet het aan de gezondheid van de dieren. En natuurlijk doe je al deze inspanningen omdat je merkt dat het een gunstig effect heeft op de productieresultaten!”

Meer boeren in de kijker

Bij het begin van het nieuwe jaar neemt Jonas Lemaire uit Lennik een nieuwe start. Hij rondt zijn bachelor Agro- en...
Luc en zijn zoon combineren akkerbouw met een gesloten varkensbedrijf en vleesvee. Luc: “Het is een bedrijf met...
Voor de laatste aflevering van onze zomerreeks over de Eerste Wereldoorlog belandden we in Menen, net buiten de...