Menu

Melk4Kids maakt schoolkinderen vertrouwd met melkveebedrijf

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Klaske Verf

Eindhout (Antwerpen)
De familie Ver Bruggen baat een melkveebedrijf uit met een honderdtal Holsteins. In het kader van Melk4Kids kunnen scholen en groepen op het bedrijf terecht voor een kennismaking met de melkveesector.

De consument vertrouwd maken met de land- en tuinbouw doe je best al op een jonge leeftijd, want ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Behalve Plattelandsklassen en enkele initiatieven van de verschillende provincies, heeft VLAM een eigen programma om kinderen te laten kennismaken met de agrarische sector. Het netwerk van Melk4Kids, dat zich zoals de naam het al zegt toespitst op de melkveesector, telt momenteel 135 bedrijven waaraan (school)kinderen een bezoekje kunnen brengen. Maar het netwerk kan nog altijd groter. In de paasvakantie, op een wat rustiger moment, leidde Klaske Verf me rond op het bedrijf van de familie Ver Bruggen in Eindhout, in de Antwerpse Kempen.

Klaske is afkomstig uit Friesland en woont al meer dan tien jaar in België. Samen met David Ver Bruggen heeft ze drie kinderen, Diana (7), Steven (5) en Marieke (2). Klaske is landbouwgids en ontvangt me enthousiast op haar bedrijf. Haar echtgenoot en zijn broer Koen runnen het melkveebedrijf met een honderdtal Holsteins, het bijbehorende jongvee en 75 tot 80 ha grond. Het areaal staat vooral in het teken van ruwvoedervoorziening met gras en maïs en tarwe en/of triticale als derde teelt.

Duurzaamheid als rode draad

“Het bedrijf staat op de Ferrariskaarten, wat wil zeggen dat er hier al een boerderij was in 1771. In 1995 namen de broers het bedrijf over van hun ouders. Vroeger waren er ook vleesvarkens maar toen David en Koen het bedrijf overnamen, besloten ze de varkenstak af te stoten. Enkele jaren geleden stopten ze ook met vleesvee. Er kwamen wat extra melkkoeien in de plaats en een grotere melktank. Duurzaamheid loopt zo’n beetje als een soort rode draad doorheen het bedrijf. Er liggen zonnepanelen op het dak, er is een dubbel voorkoelersysteem, water wordt opgevangen en hergebruikt en de gronden worden ploegloos bewerkt. David en zijn broer runnen de melkveehouderij. Ik help soms wel wat mee op drukke momenten, maar het is niet zo dat ik elke dag de kalfjes verzorg of de koeien melk. De taken waren al verdeeld toen ik hier aankwam. Ik werk wekelijks 12 uur buitenshuis en houd me daarnaast vooral bezig met het huishouden, met de kinderen, doe wat administratie en ontvang af en toe groepen in het kader van Melk4Kids.”

Klaske volgde acht jaar geleden een cursus landbouwgids. “Zo’n cursus is op zich niet nodig om groepen te ontvangen in het kader van Melk4Kids, maar de zaken die je er leert zijn wel mooi meegenomen. Toen ik de cursus pas afgerond heb, maakte ik in de buurt wat reclame om bekend te maken dat we ook groepen ontvingen. In het begin hadden we veel meer groepen dan nu, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het nu heel wat drukker is geworden met drie kinderen. Ik doe het niet om er een inkomen uit te halen, maar het is wel leuk om kinderen te ontvangen op je bedrijf en ze wat ‘kennis’ aan te reiken. De meeste leerkrachten maken er ook hun werk van en werken al dagenlang op voorhand rond het thema. De dertig euro subsidie die ze ontvangen is ook mooi meegenomen.”

Een vast stramien voor zo’n bezoek is er niet. “Dat hangt vooral af van de leeftijd van de bezoekers. Soms gaat het om kleuters, dan weer om lagereschoolkinderen of middelbare scholieren. We hebben lesmateriaal en drie spellen van Plattelandsklassen op het bedrijf, die we uitlenen zodat de kinderen zich goed kunnen voorbereiden. Op de website van Melk4Kids vind je een mooi filmpje over koe Irma95 die over haar leven op de boerderij vertelt. Ook dat wordt vaak in de klas gebruikt. Tijdens zo’n bezoek merk je dat de kinderen al heel wat geleerd hebben in de klas. Het versterkt zo wat ze in de praktijk zien. Een bezoek duurt gemiddeld anderhalf uur. Als ze aankomen, is de deur van de stal altijd dicht. Dan stel ik me voor, vervolgens open ik de deur en laat ze even rondkijken. We lopen door het hele bedrijf en dan vertel ik ondertussen het verhaal. Soms verslapt de aandacht en dan laat ik ze even door de wei hollen. Elk bezoek wordt afgesloten met een brikje chocolademelk dat we via het project ontvangen. Vroeger liet ik hen melk uit de melktank proeven, maar daar zijn we vorige zomer mee gestopt. Toen we van een boer hoorden dat een hele groep kinderen ziek was geworden na een bezoek aan zijn bedrijf, zijn we daarmee gestopt. Er werd meteen met een beschuldigende vinger naar de boer gewezen. Uiteindelijk bleek dat ze niet ziek waren geworden van de rauwe melk, maar het kwaad is geschied. Daarom houden we het op chocolademelk, maar dat vinden de meeste kinderen ook lekker.”

Wat is Melk4Kids?

Het project Melk4Kids ontstond in 2007, toen het zuivelcentrum van Drongen gesloten werd. In een eerste fase waren een tiental bedrijfsleiders bereid om scholen te ontvangen op hun melkveebedrijf. In de loop van de jaren groeide deze groep gestaag. Op dit moment zijn er 135 bedrijven waar je terechtkan voor een bezoek. Elk jaar komen er enkele bij en vallen er een paar af. Paulien Stoffels van VLAM organiseert, samen met de provinciale partnerorganisaties, vorming voor de onthaalbedrijven en coördineert het project dat vooral bedoeld is voor kleuters en lagereschoolkinderen tussen 3 en 12 jaar. Ook buitenschoolse initiatieven kunnen een melkveebedrijf bezoeken. VLAM zorgt voor een kleine subsidie voor de school of organisatie van zo’n 30 euro per groep. Wil je zelf een bezoek regelen of ben je melkveehouder en wil je je bedrijf graag kandidaat stellen als ambassadeur voor Melk4Kids? Contacteer dan Paulien Stoffels via 02 552 81 37 of via e-mail.

Meer boeren in de kijker

In het West-Vlaamse Vleteren – waar ’s werelds beste bier gebrouwen wordt – baten Gerdy Leuridan en...
Het melkveebedrijf van Koen Dendauw en Greet Scheirlynck ligt tussen de dorpskern van Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-...
Ivo Van der Veken
De teelt van busselajuinen is op Vlaams niveau een kleine teelt die je voornamelijk in de Brusselse Rand vindt. Ondanks...