Menu

Inspraak zonder inzicht geeft uitspraak zonder uitzicht

Terug naar Boer in de kijker

Chris Coenegrachts

51 jaar
Vroenhoven (Limburg)
Chris baat een gemengd bedrijf akkerbouw-vleesvarkens uit.

Chris Coenegrachts is niet alleen ondervoorzitter van Boerenbond, hij baat ook een varkens- en akkerbouwbedrijf uit in Vroenhoven, kort bij de Nederlandse grens. Sinds hij als landbouwer actief is, eind jaren tachtig, zit Chris al in de regioraad. Ook zijn grootvader en vader waren syndicaal actief. Hij weet dus als geen ander hoe Boerenbond werkt en wat de sterktes van onze organisatie zijn.

Chris baat een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf uit. “In de stallen zitten zo’n 1300 vleesvarkens. Voorts teel ik suikerbieten, aardappelen, tarwe en korrelmaïs. Het akkerbouwgedeelte omvat zo’n 50 hectare.” Chris nam het bedrijf van zijn vader over. Daarvoor werkte hij een tijdje deeltijds op het ministerie van Landbouw en baatte hij zijn bedrijf een tiental jaren samen uit met zijn vader, waarna hij het helemaal overnam. Sinds midden jaren negentig is hij actief in de Bondsraad.

Twee jaar geleden werd hij ondervoorzitter. Voor die functie moet Chris vaak in Leuven zijn. “Toch is de combinatie van een bedrijf en de functie van ondervoorzitter haalbaar. De vleesvarkens vragen niet zo veel tijd. Ook het akkerbouwgedeelte kan je op voorhand meestal goed plannen. Enkel op de piekmomenten, als er bemest, geploegd, gezaaid en geoogst moet worden, is het extra druk. Ik werk dan samen met een neef en een nonkel waardoor het allemaal vlot verloopt. Het oogsten gebeurt trouwens altijd door de loonwerker. Door een goed timemanagement krijgen we vrij veel gedaan op relatief korte tijd.”

Niet alleen focussen op eigen sector

“Van bestuursleden van boerengildes hoor ik geregeld dat ze blij zijn met de functie die ze uitoefenen. In die plaatselijke gildes hebben ze contact met collega’s-landbouwers en kunnen ze eventuele problemen bespreken. Die gildes zijn er natuurlijk niet alleen om samen aan de klaagmuur te staan, ze hebben ook een sociale functie. Vaak maken boeren lange dagen en zien ze weinig andere mensen tijdens hun werkzaamheden.”

Boerenbond zet fors in op het syndicale en wil alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen en de Oostkantons verenigen en verdedigen. “Dossiers die door het Hoofdbestuur worden besproken en die de hele landbouwsector aanbelangen, worden vaak van onderaan in de structuren gesignaleerd. Via de provinciale besturen komt zo’n punt dan terecht op de agenda van het Hoofdbestuur, dat dan eventueel een beslissing neemt. Voor zo’n dossier bij het Hoofdbestuur terechtkomt, hebben intussen al meer dan honderd boeren-bestuurders van gedachten gewisseld. Dossiers die een bepaalde sector aanbelangen gaan via de provinciale sectorvakgroepen naar boven. Ook dan heeft een honderdtal boeren het dossier ingezien en beoordeeld. Deze nieuwe structuren zorgen voor een breder draagvlak. Dat maakt ook dat de genomen beslissingen soms voor de ene wat beter uitkomen dan voor de andere, maar dat geldt natuurlijk ook voor diegenen die in het bestuur zitten. Als bestuurder mag je niet enkel naar je eigen sector kijken, maar moet je het hele plaatje in het oog houden.

Van bestuursleden van boerengildes hoor ik geregeld dat ze blij zijn met hun bestuursfunctie. 

Chris Coenegrachts, ondervoorzitter Boerenbond

Voor je tot beslissingen kan komen, moet je eerst goed op de hoogte zijn van de gevolgen die zo’n besluit kunnen hebben. De Studiedienst heeft hier een erg belangrijke taak. De dossierhouders moeten goed nadenken over hoe ze een dossier brengen, uitzoeken welke mogelijke besluiten er getrokken kunnen worden en hoe bijvoorbeeld de landbouw in Limburg met die in West-Vlaanderen verzoend kan worden. Dat geldt trouwens niet enkel voor provincies onderling, maar ook voor sectoren. Pas als je van alle mogelijke gevolgen op de hoogte bent, kan je een besluit nemen. In dat kader hoorde ik eens de uitspraak: “Inspraak zonder inzicht geeft uitspraak zonder uitzicht”. Wie inspraak wil hebben, moet dus ook inzicht hebben en op de vergaderingen aanwezig zijn en bijgepraat worden door de mensen die de dossiers goed beheersen.

Bestuursleden weten vaak heel goed wat er in de landbouwsector gebeurt, maar dat kan niet van alle leden worden gezegd. “Soms weten ze niet welke boeren hen vertegenwoordigen. Boeren die actief zijn in bedrijfsgilden weten dat meestal wel, maar de anderen veel minder. Naar mijn aanvoelen schieten we daar nog wat tekort. Uiteraard kunnen zij altijd terecht op onze provinciale kantoren, maar het is toch wel gemakkelijk als ze weten wie in hun regio mee beslissingen neemt binnen onze organisatie. Misschien dat we daar in de toekomst nog aan kunnen werken?”

Lid worden hoef je niet enkel om syndicale redenen te doen. Er zijn nog vele andere voordelen aan de lidkaart Boerenbond-Landelijke Gilden. Je kan je lidgeld terugverdienen door kortingen bij SBB en KBC Verzekeringen. Alle ledenvoordelen vind je hier.

Meer boeren in de kijker

Akkerbouwbedrijf Van Elven Agra in het Antwerpse Veerle-Laakdal is een prima voorbeeld van hoe je je met een...
Gezonde dieren zijn productieve dieren. Dat maakt ook de veehouder gelukkig. Steven Van Hecke ging samen met...
Mathieu en Tine ontmoetten elkaar op het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) in Roeselare, waar ze...