Menu

Haven en natuur verdrijven de landbouw

Terug naar Boer in de kijker
De familie Van Mieghem

Guido Van Mieghem

Beveren (Oost-Vlaanderen)
Guido houdt varkens en vleesvee en doet aan akkerbouw.

In Beveren, in de schaduw van de koeltorens van de kerncentrale van Doel, baten Guido Van Mieghem en zijn zoon Bert een familiaal landbouwbedrijf uit. Maar niet meer voor lang, want ten laatste eind volgend jaar moeten ze verhuizen omdat hun bedrijf in havenuitbreidingsgebied ligt.

“In 2016 moeten we hier weg zijn”, begint Guido zijn verhaal. “Onze familie boert hier al sinds het begin van vorige eeuw. De strijd voor het behoud van onze boerderij en gronden duurt al ruim veertig jaar. Halfweg jaren zestig lieten de Antwerpse havenbonzen hun oog vallen op de linkerscheldeoever. Dat resulteerde in de eerste onteigeningen en de honger van de haven is nooit gestopt. Het is hier altijd havenuitbreidingsgebied gebleven. Doordat de economische omstandigheden niet altijd meezaten, hebben we uiteindelijk twintig jaar respijt gekregen en kunnen we spreken van een gewonnen generatie ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Maar de onteigening voor havenuitbreiding en natuurcompensaties bleven wel als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen en nu is het touwtje dan toch losgeschoten.”

Guido nam het gemengde landbouwbedrijf in 1980 van zijn ouders over. “Op dat moment was het iets rustiger rond de onteigeningen en leerde er wat hoop. Men was toen bezig aan de gewestplannen en dat zorgde voor wat optimisme. De linkeroever werd in twee gedeeld. Het zuidelijke gedeelte waar al veel verdwenen was werd haven en het noordelijke gebied, waarin wij ons bevinden, had men op dat moment niet nodig en werd landbouwgebied met de mogelijkheid tot uitbreiding van de haven. De volgende twintig jaar waren hier leefbaar We konden zelfs groeien. Het is pas toen de plannen rond het Deurganckdok en de verdwijning van het dorp Doel vorm kregen, dat we weer in de onzekerheid terechtkwamen.”

Het familiebedrijf van de Van Mieghems is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, varkens en vleesvee. “We hebben 110 zeugen, 120 koeien van het Belgisch witblauw ras en ongeveer 45 kalvingen per jaar. Alle dieren die hier geboren worden, verlaten afgemest het bedrijf. Verder telen we op 55 ha aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, kuil- en korrelmaïs. Daarnaast beheren we ook 20 ha natuurgebied. Daar zijn de richtlijnen zo streng dat we er maar één koe per hectare mogen laten grazen.

Tijdens de Dag van de Landbouw willen we ons bedrijf nog een keer aan het grote publiek tonen. 

Guido Van Mieghem

De taken zijn mooi verdeeld. Bert houdt zich vooral met de varkens bezig, terwijl ik het vleesvee en de akkerbouwtak voor mijn rekening neem. Onze andere zoon, Filip, werkt bij een New Holland-tractordealer en komt ook geregeld na zijn uren meehelpen. Mijn echtgenote zorgt voor het huishouden en ook mijn ouders zijn nog heel vaak op het bedrijf aanwezig.”

Tijdens de Dag van de Landbouw willen we ons bedrijf nog een keer aan het grote publiek tonen. Om sanitaire redenen zal het niet mogelijk zijn om de varkensstallen te bezoeken. “We willen de bezoekers wel meegeven wat de varkenstak van ons bedrijf allemaal inhoudt. Daarom hebben we meegewerkt aan een filmpje dat die dag continu te zien zal zijn. De rundveestallen zullen wel open zijn. We zullen dan weer enkele kalfjes hebben en geïnteresseerden krijgen meer uitleg over de akkerbouwteelten. In samenwerking met de Landelijke Gilden van Doel en Kieldrecht zorgen we ervoor dat je hier op het erf ook iets kan drinken. Verder organiseert New Holland een tractordemo en besteden we aandacht aan de geschiedenis van de havenontwikkeling op de linkerscheldeoever.”

Hoopvol kijken naar de toekomst

“Intussen kijken we hoopvol naar de toekomst en zijn we op zoek naar een bedrijf om over te nemen. In de omgeving blijven is geen optie, dus zoeken we het meer in de richting van Limburg of Wallonië. Het is moeilijk om de plek achter te laten waar je al je hele leven hebt gewoond en geleefd, maar de kans dat de plannen nog worden teruggedraaid is onbestaande. Dan is het beter de klik te maken en vooruit te kijken. Dat is wat wij gedaan hebben, al blijft het moeilijk.” 

Meer boeren in de kijker

Gezonde dieren zijn productieve dieren. Dat maakt ook de veehouder gelukkig. Steven Van Hecke ging samen met...
Toen Gino Nollet in 2008 zijn mest aan het mixen was, ging het allemaal vreselijk mis. Omdat zijn vleesvarkens opeens...
De eeuwenoude boerderij ‘Hoeve de Peinwinning’ ligt er voor haar doen rustig bij. Normaal is het hier...