Menu

Energiezuinig paprika’s telen in De Groentuin

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Guido en Ann Quirijnen-Van Gorp

Merksplas (Antwerpen)
Guido (41) en Ann (40) baten De Groentuin uit. Ze telen rode, gele en oranje paprika’s op een oppervlakte van 12,6 hectare.

Met een beredeneerde gewasbescherming en de inzet van wkk’s, dubbele energieschermen en diffuus glas, proberen Guido en Ann Quirijnen-Van Gorp een zo energiezuinige én zo hoog mogelijke productie na te streven.

Guido "In 1999 begonnen we met een serre van 2 ha en bouwden ons bedrijf geleidelijk uit tot de huidige 12,6 ha. Daarvan nemen rode en gele paprika elk 4 ha in beslag, oranje paprika 4,6 ha.” Ann heeft geen tuinbouwachtergrond, maar volgde een B-cursus om mee in het bedrijf te kunnen stappen. Het koppel heeft twee dochters, Jana en Bente.

Uitgebreide bedrijfsstructuur

Naast het management en de aankopen op het bedrijf neemt Guido vooral de klimaatsturing in de serre en het bijbehorende energieverhaal voor zijn rekening. Ann werkt halftijds mee in het bedrijf en verzorgt de boekhouding en de administratie. Gerda, Guido’s zus, ook halftijds, onder meer de loonadministratie en lastenboeken op. Hoofdbedrijfsleider Joris staat in voor het personeelsbeleid en volgt mee het klimaat in de kas op. Met Martijn en Kristof heeft hij twee assistenten, die onder meer het personeel aansturen en opleiden. In totaal werken er gemiddeld 33 medewerkers op het bedrijf. In piekperiodes is de groep groter door de toename van het aantal seizoenarbeiders voor het plukken.

Centraal sorteerproject

De afzet verloopt volledig via Coöperatie Hoogstraten, waar de paprika’s worden vermarkt onder het Flandrialabel. De door het personeel geplukte paprika’s worden met automatische oogstcontainers tot in de loods gebracht. Daar worden de containers geledigd op een band, om vervolgens in grote witte boxen (voor ongeveer 300 kg) van de veiling te rollen. Die boxen worden met een transportfirma naar de veiling gebracht, waar ze in een geautomatiseerde sorteerinstallatie worden gesorteerd en verpakt. “We kiezen er bewust voor om dit werk aan de veiling uit te besteden”, zegt Guido. 

Zaad en kwaliteit

Guido heeft rechtstreeks contact met diverse zaadhuizen. “Als ze nieuwe rassen introduceren, zetten we die meestal enkele jaren in proef of ze worden opgenomen in de rassenproeven op de proeftuinen (PCH en PSKW). Bij de oogst van de proeflijnen voeren we de oranje paprika’s apart aan bij de veiling. De andere worden met de ‘gewone’ paprika’s aangeleverd op de veiling, maar het gewicht van die proeven wegen we wel af, zodat we weten welke productie we ermee halen. Een prima kwaliteit en goede productie zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goed ras. Verder mag het ras niet te arbeidsintensief en ‘energievretend’ zijn en mag het geen excessieve gewaslengte hebben.”

Teeltronde

De paprikaplanten worden op trays vanuit BPK aangeleverd. “Die zetten we tussen 5 en 22 december uit op steenwolmatten per blok van 4 ha. Vervolgens steken we er druppelpennetjes op, zodat de planten water en voedingsstoffen krijgen. Dan hangen we touwtjes, zodat elke plant met vier stengels hierlangs naar boven kan groeien. Daarna zetten we de planten op vier takken, en toppen we om de 10 à 14 dagen tot eind september de scheuten. Samen met die scheuten verwijderen we in het begin ook de bloemetjes, tot er drie oksels leeg zijn boven de eerste splitsing van de plant. De volgende bloemetjes laten we op de plant. Die bloeien in januari. Zodra de eerste vruchtjes aan de plant komen, binden we de touwtjes onderaan de plant vast, zodat de plant niet omvalt. Vanaf februari tot eind september binden we de stengels om de twee weken rond het touw, ook wel ‘indraaien’ genoemd. De wekelijkse oogst start vanaf half of eind maart en loopt tot uiterlijk 20 november. In de zomer oogsten we om de vijf dagen. Na de laatste oogst is het tijd voor de teeltwissel (3 à 4 weken). Hierin verwijderen we de druppelpennetjes en zagen we de stammen onderaan af. Daarna rollen we doeken af tussen de buisrails. Vervolgens rijden we met een sloopkar door het gewas en worden de touwtjes bovenaan doorgesneden, zodat het loof op de doeken valt. De doeken worden uit de serre getrokken en het loof wordt afgevoerd naar een verwerker uit de buurt. Het glas in de serre wordt gewassen en gewasresten worden met grote stofzuigers verwijderd. De gotenlijnen worden ontsmet en afgespoten met een spuitrobot.

Voldoende licht, lucht en kwaliteitswater zijn essentieel voor een goede teelt.

Guido Quirijnen

Regenwater voor het gieten van de planten vangen we op in waterbassins van 32.000 m³. In heel droge periodes blijft putwater wel onmisbaar. De kwaliteit van het water is zeer belangrijk om een goede productie na te streven. Aan het water worden meststoffen toegevoegd tot de gewenste EC- en pH-waarde. We geven altijd 20 à 30% water teveel, zodat alle plantjes evenveel water krijgen en er geen zoutophoping ontstaat in de mat. Het niet door de planten opgenomen gedeelte van het toegevoegde water wordt opgevangen en na zuivering in een filter opnieuw gebruikt.”

Plaaginsecten worden in samenwerking met Koppert biologisch bestreden door natuurlijke vijanden in de serre uit te zetten. Om de 10 dagen maken de adviseur van Koppert en Kristof een volledige ronde door het bedrijf, waarna de biologische bestrijding verder wordt afgestemd. "In het teeltseizoen komt onze bedrijfsvoorlichter van Horticonsult langs. Ook zijn mening op dit vlak is welkom. Verder leer ik bij door in het voorjaar op bezoek te gaan bij collega-tuinders, om te zien hoe zij het aanpakken.”

Energieverbruik beperken

Om het energieverbruik te minimaliseren, investeerden Guido en Ann in een wkk-installatie. Die levert, na verbranding van gas, zowel elektriciteit als warmte en CO², die nodig is voor de groei van het gewas. “De eerste motor van 2 MW werd in 2006 geïnstalleerd, in 2012 volgden er nog 2 nieuwe van in totaal 2,8 MW, waarna we de eerste motor verkochten. In 2015 plaatsten we nog een motor van 2 MW bij, zodat we in totaal over 4,8 MW beschikken. Qua warmte is dit vrij krap voor onze bedrijfsomvang. Gelukkig beschikken we in de winter in alle serres over een dubbel energiescherm boven het gewas, dat is een must. In de zomer doet dat dienst als zonnescherm." 

Zo’n 5,6 ha van het bedrijf beschikt over diffuus Albarinoglas. Die zorgen voor een directe lichttransmissie van 96%, hemisferische lichttransmissie van 89% en haze-lichttransmissie van 14%. “De extra lichtwinst van bijna 10% zorgt voor bijna 10% meer productie ten opzichte van het standaardglas. Dakwassers verwijderen stof en vuil langs de buitenkant van het glas. Een goede lichtinlaat is immers essentieel.”

Meer boeren in de kijker

Het verhaal van geitenhouder José Noelmans uit Riemst is op zijn minst gezegd niet alledaags. Tien jaar geleden was hij...
Het is niet de eerste keer dat het bedrijf van de familie Talpe een transformatie ondergaat. Toen Dirk en Patricia het...
Luc Beirinckx, Paul Van Mierop, Hans Van Gool en Koen Lauwerysen zijn de vier zaakvoeders.
Den Berk Délice uit Merksplas viel onlangs in de prijzen. Het tomatenbedrijf ontving de Trends Gazellenprijs als snelst...