Menu

Biogroenten in de kijker

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Frank en Chris Schelfhout-Stevens

Bornem (Antwerpen)
Frank Schelfhout baat samen met zijn echtgenote en dochter Kim een biologisch groentebedrijf uit. Ze telen prei, bloemkool en venkel.

In Bornem kan je op de Dag van de Landbouw drie bedrijven bezoeken. Het gaat om een melkvee-, een akkerbouw- en het biologische groentebedrijf Agrico van Frank Schelfhout en zijn dochter Kim. In 2008 besliste men van gangbaar om te schakelen naar bio. “Je moet stevig in je schoenen staan om van het ene moment naar het andere om te schakelen. Het is zeker niet evident”, aldus Frank.

Frank is in de tuinbouw gerold via zijn schoonouders. “In 1988 ben ik op hun bedrijf beginnen meewerken. Zij hadden bloemkool, schorseneren en asperges. Kortom, een typisch Klein-Brabants tuinbouwbedrijf. Twee jaar later zijn we aan de Platte Heegtestraat een eigen bedrijf begonnen. Tot 2008 werkten we gangbaar, zoals de meeste land- en tuinbouwers. Vanaf dan is de omschakeling begonnen naar bio. De redenen dat we overstapten zijn velerlei. Door mijn mandaat in de plaatselijke politiek, onder meer als schepen van Landbouw en Milieu maar ook in de milieuraad, kom je vaak in contact met mensen die met het milieu bezig zijn. Daardoor sta je meer stil bij de problematiek. We zijn er dan zelf beginnen nadenken over een eventuele omschakeling, al is dat niet eenvoudig. Je bent in de omschakelperiode die twee tot drie jaar duurt vis noch vlees: niet echt goed genoeg voor de gangbare markt en het biolabel krijg je pas als de omschakeling voltooid is. De stap heb ik durven zetten omdat er een inkomen was van mijn schepenambt het was toen of nooit, al moet ik zeggen dat de verkoop van onze groenten in de omschakelperiode al bij al is meegevallen. Achteraf gezien zijn we erg blij dat we het biolabel behaalden. Over de prijzen die we krijgen mogen we niet echt klagen, iets wat in de gangbare landbouw niet zo evident is. Ik vermoed dat het bedrijf nu niet meer zou bestaan als we toen niet omgeschakeld waren naar bio.”

Onkruid wieden met de hand

Voor de omschakeling kon Frank rekenen op een nauwe samenwerking met het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro in Beitem. “Er gingen heel wat gesprekken en bedrijfsbezoeken aan vooraf. We stelden een bedrijfsomschakelplan op en we kregen teelttechnische onderteuning.”

Intussen teelt Frank al vijf jaar op biologische wijze en dat gaat hem goed af. “Onze vroegere teelten, prei en bloemkool, zijn gebleven. Voorts telen we ook nog venkel. Alle groenten gaan naar veiling BelOrta in Mechelen. De arealen van de gangbare landbouw konden we niet aanhouden want er geldt een teeltrotatie van vier jaar. Op meer dan een vierde van de oppervlakte wordt voortdurend gras-klaver geteeld. Dit gewas wordt een paar keer per jaar gemaaid maar blijft liggen en verteert, wat de bodem ten goede komt. Ondanks de kleine oppervlakten waarop we werken, hebben we toch onze handen meer dan vol. “Sinds oktober vorig jaar is ook onze dochter Kim mee in het bedrijf gestapt en kunnen we de taken wat beter verdelen. In de zomer zijn we veel bezig met onkruidbestrijding. Dat doen we zowel machinaal als met de hand, wat zeer intensief is. Tussendoor worden er bloemkolen geoogst, een werkje waar we onze handen tot begin november mee vol hebben. Vanaf dan start de preioogst, die meestal doorloopt tot de periode april-mei. De venkel zit tussen de bloemkooloogst in.”

Frank merkt dat de interesse voor bio de laatste jaren is toegenomen, zeker bij de consument. “We krijgen zo veel vraag naar bedrijfsbezoeken dat ik elke week wel een school of een groep zou kunnen ontvangen. Tijdens de Dag van de Landbouw kunnen de bezoekers hier meer te weten komen over het biologische teeltproces. Ik zal zelf enkele rondleidingen geven. Ook voorzien we een demonstratie met een zelfrijdende tractor die via gps bestuurd wordt. De andere drie bedrijven liggen op fietsafstand en zijn ook zeker de moeite om eens te bezoeken. Op een van die bedrijven zorgt de plaatselijke landelijke gilde voor de catering.”

Info cluster Bornem

  • Agrico, Frank en Chris Schelfhout-Stevens en Kim, Platte Heegtestraat 50, Bornem
  • De Schoothoeve, Bert en Veerle De Loose-Stevens, ’t Hoogste 14c, Bornem
  • Kreukelhoeve, Dirk Van den broeck en Maria Boodts, ’t Hoogste 14a, Bornem

Meer boeren in de kijker

Onder glas kan de arbeidstijd in een aspergeteelt al snel oplopen tot 900 uur/ha voor het oogsten en 900 uur/ha voor...
De Week van de Friet was voor ons de aanleiding om de familie De Munck op de cover te brengen. Patrick De Munck en Bea...
Sinds Jonas en Sofie Cocquyt uit Meigem (Deinze) drie jaar geleden het bedrijf overnamen van Marc en Nicole, de ouders...