Menu

Terug naar Boer in de kijker >Aardappelen poten zonder ploegen


Het lukt niet iedereen die ploegloos boert om weinig kluiten mee te oogsten met de aardappelen. Voor Bernard Huybrechts uit Bierbeek ligt de sleutel bij voldoende organisch materiaal in de ruggen.

In Boer&Tuinder verscheen in december vorig najaar een reportage over de aardappeloogst bij Bernard. De man had zijn hellende leemgronden met veel zorg voorbereid en het resultaat was zeker bevredigend: ‘mooie patatten’ en quasi geen kluiten. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, wilden we weten. Daarom gingen we kijken naar zijn voorbereiding. Zijn ervaringen wil Bernard ook graag delen in de werkgroep Erosie onder de koepel van onze vakgroep Akkerbouw.

Basis wordt bij planten gelegd

De twee belangrijkste pluspunten van een goede bodemstructuur bij aardappelen zijn een goede waterhuishouding en minder kluiten bij de oogst. Omdat de aardappelplant toch al geen uitgebreid wortelstelsel heeft, zal een goede vochtvoorziening heilzaam zijn voor de groei. Weet ook dat kluiten bij de oogst het gevolg zijn van foute bewerkingen in het voorjaar.

“Een aantal jaren geleden had ik problemen met kluiten in mijn aardappelen”, vertelt Bernard. “Daar kon ik niet mee leven en daarom zocht ik naar een oplossing. Kluiten zijn niet te voorkomen met een toverspreuk, dat vraagt een volledig werkprocedé. De basis is voldoende organisch materiaal in de bodem, vooral in de aardappelrug. Daar komt nog bij dat de bodem steeds voldoende droog moet zijn bij het bewerken. Hiervoor moet je soms met de machine terug naar huis rijden. Niemand doet dat graag, maar het moet gewoonweg.”

Ruim ontwikkelde groenbedekker

“De groenbedekker moet een dicht gewas vormen en voldoende lang zijn. Zo krijgen we veel massa en wordt het onkruid onderdrukt”, weet Bernard. In maart vernietigt hij die mechanisch met de schijveneg. Er wordt zelden chemisch doodgespoten en de schijveneg heeft dankzij de hoge rijsnelheid een flinke capaciteit. Alleen moet je zeker wachten tot de bodem droog genoeg is.

Poten en drempels leggen

Na de bewerking met de schijveneg wacht Bernard een kleine maand om te de aardappelen te planten. Daardoor krijgt de groenbedekker voldoende tijd om goed af te sterven, waarna de bodem zich goed laat bewerken. “Ook hier is het weer van belang om geen kluiten te creëren en maar te werken wanneer de grond droog is”, zegt Bernard. Op het perceel zijn steeds twee tractoren aan het werk. De eerste trekt de bodem op met een decompactor in combinatie met een pennenfrees. De pootmachine volgt hier zeer kort op. Ook de plantcombinatie heeft Bernard zelf samengesteld: een woeler met vier tanden in-line met de vorenploegen en achteraan de planter een vleugeldrempelmaker.

Bernard werkt volledig met RTK-gestuurde tractoren, zodat hij op de wendakker nooit achteruit hoeft te rijden. “Dit spaart heel wat tijd en voorkomt gedeeltelijke verdichting. Ik ervaar dat het planten nu minder stress meebrengt, omdat ik enkel de plantmachine hoef te volgen.” Ook hier heeft hij extra camera’s geplaatst zodat hij de pootaardappelen ook op de monitor kan volgen. Na het poten van de lange rijen maakt de decompactor de bodem van de wendakker los, vooraleer daar gepoot wordt.

Ploegloos werken in de vingers

Bernard neemt binnen Boerenbond deel aan de werkgroep Erosie. Hij werkt nu al enkele jaren ploegloos en begint stilaan de techniek in de vingers te krijgen. “Ik heb daar wel wat machines voor moeten aanpassen”, zegt Bernard. “Ik blijf steeds analytisch de bodem en de teelt opvolgen. Ik wil veel verbrokkeld organisch materiaal in de aardappelrug krijgen en wanneer die gevormd wordt met voldoende droge grond is de kans op succes groot.” De zware leemgrond waar Bernard op boert, ‘luistert’ goed naar het weer en de bewerking. “Dat maakt dat ik steeds zeer attent moet zijn om geen fouten te maken. Mijn percelen met lichtere bodem baren me iets minder zorgen en zijn ook vlugger bewerkbaar.”

Meer boeren in de kijker

Luc Beirinckx, Paul Van Mierop, Hans Van Gool en Koen Lauwerysen zijn de vier zaakvoeders.
Den Berk Délice uit Merksplas viel onlangs in de prijzen. Het tomatenbedrijf ontving de Trends Gazellenprijs als snelst...
Kaasmakerij De Moerenaar ligt in een prachtig open poldergebied in de Westhoek. Tijs Dewicke nam eind 2015 de...
In 1987 nam Jean-Pierre Mouton samen met zijn vrouw Marleen het bedrijf van zijn ouders over. In ongeveer 3 jaar werden...